top of page

לעלוקה שתי בָנוֹת הַב הַב

למען אחי ורעי! הנה מן הראוי לקראת מערכת הבחירות כאשר כל פיגולי הע"ז למיניהם צצים וצועקים תשימו פתק בקלפי...


ראוי להזכר בדברי החכם מכל אדם, שלמה המלך ע"ה (משלי ל טו)

"לַעֲלוּקָה שְׁתֵּי בָנוֹת הַב הַב שָׁלוֹשׁ הֵנָּה לֹא תִשְׂבַּעְנָה אַרְבַּע לֹא אָמְרוּ הוֹן".

ביאר המלבי"ם

"לעלוקה שתי בנות", שהם שתי נשי המלך שהם בנות עלוקה, הם אומרות "הב הב", גוזלות וחומסות ומשחיתות את העם (גם יל"פ ששם הנשים היה הב הב) ושתי בנות האלה "שלש הנה לא תשבענה" לא ישבעו מדם הרוגים להשחית שלש הכתות הרעות שחשב, שהם דור אביו יקלל, דור טהור בעיניו, ודור מה רמו עיניו, "וארבע" שהיא הכת הרביעית שהוא דור חרבות שניו "לא אמרו הון", כי אכלום בכל פה, מדה כנגד מדה כמו שהם אכלו עניים מארץ'.

ואיתא במס' עבודה זרה יז ע"א

'לעלוקה שתי בנות הב הב. מאי הב הב? אמר מר עוקבא: קול שתי בנות שצועקות מגיהנם ואומרות בעוה"ז הבא הבא, ומאן נינהו? מינות והרשות. איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: קול גיהנם צועקת ואומרת הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה הבא הבא'.

ופירש"י, שם

מינות - צועקת הבא תקרובת לעבודת כוכבים'.
רשות - צועקת הבא ממון ודורונות וארנונא ומס למלך'.


וידוע לכל שעלוקה היא תולעת מוצצת דם, ו'דמים' היא מילה נרדפת ל'ממון'


ועל דרך הלצה אפשר לומר שכך היא דרך הפוליטיקאים (דהיינו הרשות שהם השלטונות)

האומרים כל הזמן "הב הב", שים את הפתק בקלפי,

ואח"כ אומרים אחרי הבחירות "לא תשבענה" צריכים עוד מיסים בשביל המפלגות והחברים שלהם והבנים של החברים שלהם, דהיינו הסרסורים לדבר עבירה של לשים פתק בקלפי

ואח"כ שמבקשים שיתנו כספים לעניים אומרים "לא אמרו הון" דהיינו שאומרים 'לא אמרנו שנתן באמת את הכסף'.

לדמותם של הפוליטיקאים "לַעֲלוּקָה שְׁתֵּי בָנוֹת הַב הַב" רק להתעלק ולמצוץ את חיותם של האיש הישראלי
לדמותם של הפוליטיקאים "לַעֲלוּקָה שְׁתֵּי בָנוֹת הַב הַב" נדמים לעלוקות שמוצצים את חיותם של האיש הישראלי

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page