top of page

לכבוד יומא דהילולת כ"ק האדמו"ר מקרלין, רבי אהרן ב"ר אשר פרלוב זיע"א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי אהרן מקרלין זיע"א (י"ז בסיוון ה'תרל"ב), הנני שמח להביא בפניכם עלה לתרופה מדב"ק, זכות הצדיק יגן עלינ מפני הצבועים ושאר מרעין בישיןכ"ק האדמו"ר מקרלין, רבי אהרן ב"ר אשר פרלוב זיע"א, בית אהרן, לפרשת החודש, דף עג ע"א:

"אמר בל תאחר"... ואחר כך האריך בברכות לישראל, ובתוך הברכות הזכיר מענין משיח ואמר שמהראוי שדורנו יזכה לזה כי מה יוחיל עוד עד יתוקן מעשינו, ואמר מאמר הכתוב "יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים", ויש לדקדק מהו ענין "והרשיעו רשעים" בשלמא "יתבררו ויתלבנו וכו' שהצדיקים יצדיקו יותר זו הבטחה טובה, אבל "והרשיעו רשעים" מה הבטחה היא זו, 
אלא הענין הוא כך שיהיה קודם ביאת משיח בירור גדול שלא יהיו מעורבים טוב ברע, וזהו והרשיעו רשעים, שאותם שהם רשעים בהצנע ירשיעו יותר ויתגלה רשעם שיתברר הדבר ולא יהיו מעורבים כמו שהיה עד הנה, ועוד דיבר מזה ואמר שגם בפרטות יראה כל אחד שיהיה אצלו בירור שלא יהיה בכל עובדא תערובות טוב ברע במחשבות זרות, ופניות והרהורים, וזהו עיקר העבדות שיהיו כל העובדות או הדיבורים והראיה וכל הענינים זך, וברור בלי תערובת פסולת כל אחד לפי ענינו וערכו, וזהו הבירור המכוון בפסוק הנזכר לעיל יתבררו וגומר'.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page