top of page

התעוררות לשמירת צניעות מרבי צדקה חוצין

למען אחי ורעי! שוב פעם הנני מציין את חשיבות עניין הצניעות ובפרט בתקופות האלו שהחום עולה וחושבים לתומם שלבוש יותר גלוי הוא פותר את בעיית החום, אבל ההפך הוא הנכון.


הנה כמה דברי התעוררות לגבי הצניעות מרבי צדקה חוצין זיע"א, מקיץ נרדמים, עמ' ה'

ושתי הערלה ויתרה על כתר המלוכה ועל חייה ולא הסכימה לגזירת המלך אחשורוש להראות השרים והעמים את יפיה, ואיך בת ישראל, אשר נאמר עליה כל כבודה בת מלך פנימה, מראה את יפיה לאחרים. ועוד, ושתי רק פעם אחת לא הסכימה, ואיך בנות ציון היקרות הולכות פרוצות בימים ובלילות. ועוד, ושתי בבית המלכות ולא בחוץ, והגברות שלנו בשווקים וברחובות. ועוד, ושתי היתה אנוסה בגזירת מלך ובכל זאת בחרה במוות מן החיים ובלבד שלא להראות נבלותה לעיני העמים, ואיך גברותינו ובנותינו וכלותינו מראות את נבלותן לעיני העמים ברצון טוב ובנפש חפצה, ובתוך ארצנו הקדושה?


רבי צדקה חוצין זיע"א, מקיץ נרדמים, עמ' ו'-ז'

שפיכות דמים הנמצא אצלינו הוא זה שלמדו בנות עדותינו מהמנהגים המכוערים שהביאו האירופים מארץ נכריה להשחית את זרעם בידים, כי רוצים להמעיט את המין ולהכרית את זרע ישראל כמו מלאכי חבלה, ומתחלקים כתות כתות... ורתת וחלחלה אוחזת לכל מי שרואה אותם. שבכל העדות נתפשט החולי המדבק הזה'.רבי צדקה חוצין זיע"א, מקיץ נרדמים, עמ' נא-נב:

'בימים האלה נתקיים בעונות, מה שאמרו רז"ל בעקבות משיחא וכו' ויראי חטא ימאסו. כי בחורה שהגיעה לפרקה, אם מציעים לה בחור טוב, מיוחס, יפה תואר ובעל תורה ויראת שמים, היא מסרבת להתחתן אתו, ואפי' אם יעברו קרוב לחצי ימיה.

וכמציעים לה איש חפשי גמור והיחוס שלו הוא ממשפחת כספים, שמקבל משכורת שמנה של ארבעים לירה לחדש[1], אז תיכף ומיד היא מסכימה, ומתנפלת על המציאה הזאת, כלה שעיניה יפות שנתנה עיניה בממון, אין צורך לבדוק עוד ולדאוג על שמירת שבת, וטבילת נדה, ומאכלות אסורות וכו', כי ארבעים יכנו ולא יוסיף אביה לבדוק, פן יוסיף ואז יברח מהם. ומאחר שמקבל ארבעים לירה נתרפאו כל המומין, כי הכסף מטהר, וההורים של הכלה אשר יגעו בה מקטנותה בצער גידול בנים ובכמה מיני מחלות עד שגדלוה, הקימו בת לע"ז ומסרוה בחפץ לב למולך לשרוף את נשמת הבת היא וזרעה עד סוף כל הדורות[2]'.______________________________________________________________


[1].  סכום עתק לימיהם


[2].  וסיבה זו ג"כ ידועה אצל בעלי הדעות המשובשות שאחת מהסיבות לבעיית הרווקות, אבל זוהי בעיה אחת, אבל ישנה עוד בעיה שמוצאה הוא מעין הוצאה לפועל של הטענה של בעלי הדעות המשובשות שנקראת 'קיבוץ גלויות' דהיינו שגם כעת בגלל שקיים ה'גורם העדתי' שעדיין מבדיל אותנו אחד מהשני אזי כעת קיימת 'משימה לאומית', דהיינו שבמקום לקיים הלכה ברורה בשו"ע אבן העזר סי' א, הם מתעסקים בלפתור את 'בעיית' העדות, וצריך כל אחד למצוא זיווג מעדה אחרת ע"מ שיכלו לקיים 'מצות' 'קיבוץ גלויות', ר"ל.

וכדב"ק של רבי שמחה ישכר בער האלבערשטאם מציעשינוב זי'ע"א (מתוך הספה"ק 'מבאר הצדיקים')::

איש אחד שאל את הרה"ק מציעשנעוו זי"ע האם לשדך אחד מיוצאי חלציו עם..., ענה לו הרה"ק מציעשנאוו כהיום אין משגיחין עוד על דבר כזה, רק כהיום משגיחין אם המדובר הוא ציוני'סט או לא.

Commenti


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page