top of page

גיוס לצבא לבחורים שאינם במסגרת לימודים הינו בגדר "מעשה עמלק"

למען אחי ורעי! הנה תזכורת לגבי דברי קדשו של רבי שמואל הלוי ואזנר זיע"א, לגבי היחס כלפי אלו שאינם נמצאים במסגרת חרדית (מתוך דרשת רבי יוסף בנימין וואזנר זיע"א, שהתקיימה בעצרת כיכר השבת, ביום כ"ו תמוז ה'תשס"א)

ולכן כאשר אנו עומדים כאן במעמד קדוש זה, כאשר נתקבצו ונתאספו רבבות אלפי ישראל, ברצוני למסור דבר ד' זו הלכה ממורי זקני (שליט"א), מילה במילה כפי אשר כתב ורשם לי בעצמו בכתב ידו וציווה עלי למסור הדברים בשמו, וזה לשונו: מצטרף אני בזה אל המחאה של הגדולים והצדיקים וכל הקהל הקדוש. הדבר הוא פשוט מאוד, שאין לתת לחילונים שום דריסת רגל כלל להכנס אל היכלי הישיבות, ולהשפיע על בחורים לעזוב ספסלי דבי מדרשא ולהתגייס לצבא. ואף שהם אומרים שכל כוונתם היא להקים מסגרת עבור אלו שנפלטו מהישיבות, ועוד טענות הדומות לאלו, אולם עלינו להכריז כי גם עמלק לא היה בכוחו להזיק לבני ישראל, שהרי ענני הכבוד הקיפו אותם ושמרו עליהם, ורק על אלו שהענן פלט אותם, היה בכוחו של עמלק לשלוט, וכמו שאמר הפסוק (דברים כ"ה י"ח) ויזנב בך כל הנחשלים אחריך וגו'.
ואף שלא היה בכוחו לשלוט אלא על אלו שהענן פלטם, בכל זאת הזהירה אותנו התורה הקדושה באזהרות חמורות כאלו שלא מצינו באף אחד משונאי ישראל, וכמו שנאמר (שם י"ז) "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים", (שם י"ט) "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח".
ואם כן ממילא, טענה טפשית היא זו שרוצים לגייס רק אלו אשר בית המדרש פלט אותם, הרי זה ממש מעשה עמלק, ואשר על זה ציותה לנו התורה זכור, תמחה, לא תשכח.

פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page