top of page

ה׳גאוה יהודית׳ לעומת ה׳גאוה ישראלית׳

אחי ורעי! דע לך שבתקופה זאת של עקבתא דמשיחא ישנו בלבול רב בענייני יהדות, שהגורם לכך הוא ה'ישראליות'


דהיינו שכל מה שיקר וידוע בענינו בתחום התורה והיהדות 'נחטף' ע"י ה'ישראליות' ועובר מכבסת מילים


והנה דוגמא לכך היא ההבנה 'גאוה יהודית' (או ליתר דיוק נחת רוח יהודי) שיהודי ממשיך את אורח חייו היהודי בקיום תורה ומצות בתמימות ובפשיטות


לעומת זאת קיים מושג חדש שנקרא 'גאוה ישראלית' שהמילה הנרדפת אליה ע"פ היהדות היא 'חילול השם' דהיינו שבמקום שיהי' לנו נחת רוח בהמשך המסורת והקבלה של היהדות מצאו לעצמם להתגאות בדברים שהם בגדר של חילול השי"ת


והנה איתא במס' אבות, פרק ד' משנה ד'

רבי יוחנן בן ברוקא אומר, כל המחלל שם שמים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי.

אחד שוגג ואחד מזיד בחלול השם.


ועד כמה עלינו להצטער על כך שישנם הרבה יהודים שהולכים אחרי שטי הכזבים הללו שהציונות המציאה בשם 'ישראליות'


ושנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה לזרוק את אלילי הציונות, בב"א


נחת רוח יהודי של שמירת תורה ומצות


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page