top of page

הלאמת הגיור

למען אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות נוהגים כל דבר להלביש עליו את רוח הטומאה של ה'לאומיות' שידועה לנו שהיא עבודה זרה, כדאיתא בדב"ק של מהרש"א זיע"א, מס' סוטה, דף מא ע"א

כל אדם שיש בו חנופה כו' ואין לאום אלא עוברין שנאמר ולאום כו'. יש לעיין בזה דלשון לאומים הרבה במקרא מלשון עמים דא"א לפרש לפי פשוטו מלשון עוברין ובהאי קרא גופיה כתיב לעיל מיניה ושני לאומים ממעיך גו' ונראה מהידוע כי אומה הישראלית נאמר בה למשפחותם לבית אבותם משפחת אב קרויה משפחה ולא משפחת אם וההיפך בשאר אומות אין להם יחוס אב דזרמת סוסים זרמתם ויש להם יחוס אם לאסור בקורבה מן האם וז"ש בישמעאל שנים עשר נשיאים לאמותם ר"ל דבבני יעקב נאמר שיתיילדו י"ב נשיאים למשפחותם לבית אבותם ולא כן בבני ישמעאל שלא יתיילדו אלא לאמותם כמ"ש כי ביצחק יקרא לך זרע וגם בני עשו לא נקראו ע"ש אביו יצחק כמ"ש ביצחק ולא כל יצחק והשתא ניחא דכל לאמים שבמקרא על עובדי כוכבים נאמר שנקראו כן ע"ש שאין להם יחוס אב רק יחוס אם ומשום דקרא דהכא ושני לאומים גו' ולאום מלאום גו' גם על יעקב נאמר דאין בו משפחת אב רק משפחת אם ע"כ אמרו אין לאום דהכא אלא עוברין שקודם שנולד יעקב גם הוא יקרא לאום על שם אמו דעובר ירך אמו ולאום מגזרת אם ולא יתייחס יעקב ע"ש משפחת אב רק עד אחר לידה כמ"ש תולדותם למשפחותם ופי' הכתוב ושני לאומים דהשתא בבטן אמם שגם יעקב נקרא ע"ש אמו ממעיך יפרדו דהיינו מיד שיצאו ממעיך יפרדו דזה יעקב יקרא אז ע"ש משפחת אביו וזה עשו יקרא גם אח"כ ע"ש אמו לאומים. והענין מבואר שהחונף שאומר לרשע צדיק גו' לבו בל עמו ופיו ולבו מרוחקין ואינן שוים ולזה אמרו אפילו העוברים דבכה"ג יצירת לבם מרוחק מיצירת פיהם שהלב נברא מתחלה כמ"ש ביומא דכל מידי מאמצעותיה מיתצר והפה אינו נברא עד שיצא לאויר עולם שאז פיו פתוח כדאמרי' בנדה אפ"ה מקללין אותו כי המחניף מהפך מדת האמת לשקר ואומר לרשע צדיק גו' וזה העובר נשבע שיהא צדיק ולא רשע [כו'] כדאמרי' שם ודו"ק:

ומנסים להלביש ג"כ את הטומאה הזאת על הגיורים דהיינו מנסים להלאים את הגיורים, ולצורך כך נוהגים בעלי הדעות המשובשות לחלוק על קבלת ומסורת חז"ל כדכתיב במגילת רות, פרק א'

(טז) וַתֹּאמֶר רוּת אַל תִּפְגְּעִי בִי לְעָזְבֵךְ לָשׁוּב מֵאַחֲרָיִךְ כִּי אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ וּבַאֲשֶׁר תָּלִינִי אָלִין עַמֵּךְ עַמִּי וֵאלֹקיִךְ אֱלֹקי.

(יז) בַּאֲשֶׁר תָּמוּתִי אָמוּת וְשָׁם אֶקָּבֵר כֹּה יַעֲשֶׂה ה' לִי וְכֹה יֹסִיף כִּי הַמָּוֶת יַפְרִיד בֵּינִי וּבֵינֵךְ.


ושם מבואר לנו במסכת יבמות, דף מז ע"ב

אמר רבי אלעזר מאי קראה דכתיב (רות א, יח) ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה אמרה לה אסיר לן תחום שבת(רות א, טז) באשר תלכי אלך אסיר לן יחוד (רות א, טז) באשר תליני אלין מפקדינן שש מאות וי"ג מצות (רות א, טז) עמך עמי אסיר לן עבודת כוכבים (רות א, טז) ואלהיך אלהי ארבע מיתות נמסרו לב"ד (רות א, יז) באשר תמותי אמות ב' קברים נמסרו לב"ד (רות א, יז) ושם אקבר מיד ותרא כי מתאמצת היא וגו':


וכן פירש"י, שם במגילת רות:

אל תפגעי בי - אל תפצרי בי. כי אל אשר תלכי וגו' - מיכן אמרו (ראה יבמות מז , ב): גר שבא להתגייר מודיעין אותו מקצת עונשין, שאם בא לחזור בו, יחזור; שמתוך דבריה של רות אתה למד מה אמרה לה נעמי:


אסור לנו לצאת חוץ לתחום בשבת - אמרה לה: באשר תלכי אלך;


אסור לנו להתייחד נקבה עם זכר שאינו אישה


אמרה לה: באשר תליני אלין; עמינו מובדלים משאר עמים בשש מאות ושלש עשרה מצות


עמך עמי; אסור לנו עבודה זרה


ואלהיך אלהי; ארבע מיתות נמסרו לבית דין - "באשר תמותי אמות" (להלן , יז); שני קברות מתוקנין לבית דין , אחד לנסקלין ולנשרפין ואחד לנהרגין ונחנקין - אמרה לה: "שם אקבר" (שם).
ולכן ראוי לנו ללמוד שכיום קיימים כל מיני גופי גיור למיניהם שאינם הולכים לפי ההלכה ומציעים לרבים המצאות בתחום כגון 'מסלולי גיור' וגיור ע"י מעטפות... ומרבים התבוללות בישראל, רח"ל

והנה מזה יש לנו ללמוד מכך שהציונות מנסה "להלאים" את הגיור, וכך בעצם הם המציאו דבר חדש גיור ללא יהדות, דהיינו לא משנה הקיום מצות בשביל להיות יהודי אלא מספיק דברים כגון הליכה לצבא, רח"ל

נתפלל לכך שנזכה לשמור על קדושת המשפחה ושח"ו לא יתחתנו צאצאינו עם גוייות ח"ו

שנזכה לגרים בחינת רות המואביה, שהם נקראים 'גרי צדק' ושאנו מקווים כפי שתקנו לנו אנשי הכנסת הגדולה בתפילת עמידה, ברכה י"ג

עַל הַצַּדִּיקִים וְעַל הַחֲסִידִים וְעַל שְׁאֵרִית עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל (וְעַל זִקְנֵיהֶם) וְעַל פְּלֵיטַת בֵּית סוֹפְרֵיהֶם, וְעַל גֵּרֵי הַצֶּדֶק וְעָלֵינוּ, יֶהֱמוּ נָא רַחֲמֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ, וְתֵן שָׂכָר טוֹב לְכָל הַבּוֹטְחִים בְּשִׁמְךָ בֶּאֱמֶת, וְשִׂים חֶלְקֵנוּ עִמָּהֶם, וּלְעוֹלָם לֹא נֵבוֹשׁ כִּי בְךָ בָּטָחְנוּ, וְעַל חַסְדְּךָ הַגָּדוֹל בֶּאֱמֶת נִשְׁעָנְנוּ, בָּרוּךְ אַתָּה ה', מִשְׁעָן וּמִבְטָח לַצַּדִּיקִים.מאחלים חג שבועות שמח

הגיורים הפקטיבים של הציונות/הדתית


פוסטים קשורים

הצג הכול
כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page