top of page

מי קידם את השואה בזרועות פתוחות

אחי ורעי! בצער וביגון רב הנני צריך להביא ציטוטים של אותו רשע, שהשתמש באנטישמיות בשביל זרז להשגת מטרותיו הלאומיות


...תכונות שליליות שבגללן לא סובלים אותם...


...יש לאנטישמיות אספקטים חיוביים... (והיא) תחנך את היהודים...


...יש לטבול ילדים יהודים לנצרות קודם שהם אחראים למעשיהם, קודם שיוכלו לפעול בעד או נגד, וקודם שהמרת הדת תוכל להתפרש כחולשה מצדם. מוכרחים להיעלם בהמון!


...הרבה ביהודי יש לסלוח, שכן, סוף כל סוף, הוא חי תמיד בשטח אויב...


עמוס אילון, הרצל, עמ' 133–135 (הוצאת עם עובד, תשל"ו)


וכעת ניתן להבין איך בעצם התחוללה ובעידוד מי השואה האיומה באירופה שבגלל נהרגו אחינו בית ישראל בשואה, הי"ד


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page