top of page

חסד לאומים חטאת

אחי ורעי! דע לך שמדי פעם אנחנו נפגשים עם בעלי הדעות המשובשות הנקראים 'דתי/לאומי', וכאשר יהודים יראי שמים שלא למדו דב"ק של רז"ל נגדם כת המזרחי, נפגשים עמהם, הם תמהים על מה כל המהומה שיש נגדם, על מה יצא קצפם של גדולי ישראל נגדם, שהרי כלפי חוץ הם נראים כבעלי חסד גדולים


וטוענים כמה חסד הדתים/לאומים עושים, אבל יש לנו כלל גדול מהחכם מכל אדם, שלמה המלך ע"ה, כדכתיב במשלי, פרק יד פס' לד

צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת


דהיינו שכל צדקה וחסד שהמיזרוחניקים עושין הוא חטא מכיוון שכל מה שהן עושין הוא בשביל להתגדל בו... דהיינו שאח"כ הם יתרברבו לטעון שהם עשו כך וכך ומפרסמים את החסדים שלהם בעלונים ובכל מיני דרכים בשביל למשוך את הבריות לדעותיהם הנפסדות, רח"ל.


ועוד תדע שאם תראה מישהו מהציונות/הדתית שמנסה להציג את עצמו כבעל חסד, תדע לך שמהחסד שלו תצמח רק רעה, וק"ל.

 

ועל הדרך נלמד הלכה שאפשר לקחת את העלונים שלהם ולזרוק לפח כי אין בהם דברי תורה אלא יותר מורכבים מפרסומות של תמונות נשים, עבדין דחול, דברי הבל ורעות רוח, והאוחז בהם בשבת קודש עובר על כך שנוגע ב'מוקצה מחמת מיאוס' וג"כ בכך שקורא ב'שטרי הדיוטות', וכמובן שהמזרחי מנסים להקל בדבר כדי למשוך אנשים לדעותיהם הנפסדות, ה"י.

 

והנה כאשר חפשתי תמונה שתתאים למאמר 'חסד לאומים חטאת' ג"כ הגעתי לחיפוש של 'מפות גוגל' ויצאה תוצאה מעניינת 'מכון מאיר' שהינם עונים על הגדר של לאומים... ומכיוון שאני לא עובד בגוגל ומסדר שם דברים אזי שאין זה תלוי בי מה התוצאה

חיפוש של המונח 'חסד לאומים חטאת' מוביל בתוצאות גוגול ל'מכון מאיר'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page