top of page

הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה

אחי ורעי! דע לך שההליכה אחרי הדמיונות של הבחירות היא חולי-רע מאוד ליהודי שמאמין בתורת משה רבינו ע"ה אבי הנביאים, ומי שחשוב שההתקרבות להתעסקות בפוליטיקה היא גורמת לאמונה, הרי שהוא טועה טעות חמורה וזה ההפך הגמור כל ההתעסקות בכך, ולא עוד אפילו חז"ל הזהירו אותנו מההתעסקות בכך בכמה וכמה מקומות במתק לשונם


והנה דוגמא אחת לכך מיני רבות כדאיתא במסכת עבודה זרה, דף יז ע"א

...(משלי ה, ח) "הרחק מעליה דרכך" זו מינות "ואל תקרב אל פתח ביתה" זו הרשות ואיכא דאמרי "הרחק מעליה דרכך" זו מינות והרשות "ואל תקרב אל פתח ביתה" זו זונה


ולא לחינם 'המינות' ו'הרשות' מופיעים כאן יחדו כי אחים הם, וההליכה אחריהם הרי היא גורמת רעה מאוד, כדאיתא בדב"ק, של רבינו יוסף ן' יוסף נחמיאש זיע"א, משלי, פרק ה' פס' ח'

רגליה יורדות מות שאול צעדיה יתמוכו — כי כל מהלכה ותמיכת צעדיה לרדת את עמקי שאול ואל מוקשי מות.


ולכן כל התומך בצורה כלשהי במלכות של מינות הרי הוא בעצם מחזק את המינות בעולם... ואיננו מובן הכיצד פלפול סרק כלשהו להתיר דבר של מינות נחשב למצוה או לגדר של 'ככל אשר יורוך' (עפ"ל)


וכן ע"ע בדב"ק של הרמב"ם זיע"א, בפירושו על מסכת אבות, פרק א' משנה י' ואל נא תתעצל על כך, כי חייך הרוחניים והגשמיים תלויים בכך

הנשר הגדול הרמב"ם, רבינו משה בן מימון זיע"א מסכת אבות, פרק א משנה י

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page