מאמרים ודא"חים מקושרים
Please reload

הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה

אחי ורעי! דע לך שההליכה אחרי הדמיונות של הבחירות היא חולי-רע מאוד ליהודי שמאמין בתורת משה רבינו ע"ה אבי הנביאים, ומי שחשוב שההתקרבות להתעסקות בפוליטיקה היא גורמת לאמונה, הרי שהוא טועה טעות חמורה וזה ההפך הגמור כל ההתעסקות בכך, ולא עוד אפילו חז"ל הזהירו אותנו מההתעסקות בכך בכמה וכמה מקומות במתק לשונם

 

והנה דוגמא אחת לכך מיני רבות כדאיתא במסכת עבודה זרה, דף יז ע"א

...(משלי ה, ח) "הרחק מעליה דרכך" זו מינות "ואל תקרב אל פתח ביתה" זו הרשות              ואיכא דאמרי "הרחק מעליה דרכך" זו מינות והרשות "ואל תקרב אל פתח ביתה" זו זונה

 

ולא לחינם 'המינות' ו'הרשות' מופיעים כאן יחדו כי אחים הם, וההליכה אחריהם הרי היא גורמת רעה מאוד, כדאיתא בדב"ק, של רבינו יוסף ן' יוסף נחמיאש זיע"א, משלי, פרק ה' פס' ח'

רגליה יורדות מות שאול צעדיה יתמוכו — כי כל מהלכה ותמיכת צעדיה לרדת את עמקי שאול ואל מוקשי מות.

 

ולכן כל התומך בצורה כלשהי במלכות של מינות הרי הוא בעצם מחזק את המינות בעולם... ואיננו מובן הכיצד פלפול סרק כלשהו להתיר דבר של מינות נחשב למצוה או לגדר של 'ככל אשר יורוך' (עפ"ל)

 

וכן ע"ע בדב"ק של הרמב"ם זיע"א, בפירושו על מסכת אבות, פרק א' משנה י' ואל נא תתעצל על כך, כי חייך הרוחניים והגשמיים תלויים בכך

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
מאמרים ודא"חים נבחרים

שורש טעותם של הציונות/הדתית

November 17, 2019

1/10
Please reload