top of page

החוצפה של בעלי הדעות המשובשות

אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות לא יכולים להתמודד עם הלימודים שלי, כיצד הנני מפריך את כל השקרים שלהם בתורה, ומכיוון אינם יכולים לתקוף ישירות אז הינם מנסים בכל מיני דרכים לנסות לחבל בחיי, ואפילו בחיי משפחתי ועברתי יסורים קשים והרבה טרדות בגלל אותם נוכלים שמנסים לשמר את כוחם...


והנני מקוה שכעת אהי' יותר פנוי להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה למרות כל הניסיונות של אותם אלו שנקראו ע"פ הרמב"ם 'מחבלים', כדאיתא ביד החזקה, הלכות תלמוד תורה פרק ה הלכה ד

וכל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה הרי זה רשע שוטה וגס הרוח ועליו נאמר כי רבים חללים הפילה וגו' וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה הרי זה מונע תורה ונותן מכשולות לפני העורים ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה אלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם וקופצין ויושבין בראש לדין ולהורות בישראל הם המרבים המחלוקת והם המחריבים את העולם והמכבין נרה של תורה והמחבלים כרם ה' צבאות עליהם אמר שלמה בחכמתו אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים:

וכל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה... הם המחבלים כרם ה' צבאות

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page