top of page

ליקוט מספר יוסיפון

אחי ורעי! הנה מקבץ מענייני התעוררות מתוך ספריו של יוסף בן מתתיהו, לקראת תשעה באביוסף בן מתתיהו 'טיטוס פלאוויוס יוספוס', ספר יוסיפון, סוף פרק פה

וכל הימים אשר אתם מחזיקים ברשעתכם לבלתי תת את הרומיים למשול עליכם, אתם מקציפים את ה' עליכם שגם כי תאחרו את קץ גאולתכם, ותרחיקו את הישועה לזרעכם אחריהם.


כי אחר אשר הדבר יצא מפי מלך העולם, להיותנו בגולים כמשפט חטאתינו, וקץ גלותנו לא נודע כי אם אליו - מי יתן וכבר עברו ימים מגלותנו ושנים מפרדנו - אשר כל אשר יעבור עלינו יום בגלות, נתקרב היום אל עת הגאולה והישועה הידועה לאלקינו, הידועה מאתו - במשפטו עלינו.


וכל ימי אשר נגע העקשות בלבבנו, ולא נודע לרצון אלקינו להשלים חפצו, להיותנו מושלים כאשר גזר, הנה אנחנו בצרה ובאנחה.


והימים אשר עברו עלינו, לא יבאו בחשבון ימי קץ הגלות אשר נהיה בו, כי הגלות לא יתחיל עלינו, כי אם בהיות ירושלים משולה ביד אויבינו, בגלל אשר היא ראש למלכות ישראל ולממשלתם.יוסף בן מתתיהו 'טיטוס פלאוויוס יוספוס', ספר יוסיפון, פרק פג

ויקרא יוסף הכהן בקול גדול נכח השער, לאמר... שאלו נא מימי אבותיכם מתי הייתם חפשים בלא אדונים ולא הי' עליכם עול גוים, והלא ידעתם כי בא יעקב אע״ה אשר היה ה׳ עמו והוא חי תמיד עם ה׳ ונטה שכמו לגור במצרים בארצות זרים וזדים לבלתי ימות ברעב היא ובניו ומקנהו ויבא מצרימה עם כל אנשי ביתו ועם מקנהו ועם כל רכושו...פוסטים קשורים

הצג הכול
כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page