top of page

׳גזרת הגיוס׳ או שמא ׳גזרת השוויון בנטל׳

אחי ורעי! דע לך שאיתא במסכת אבות, פרק א' משנה ז

נתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתיאש מן הפורענות.


והדבר מבורר יותר באבות דרבי נתן, פרק תשיעי משנה ד

ד"א אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה:


וכן הלאה הביא בספה"ק לאחד מקמאי רבינו יונה מגירונדי זיע"א, שערי תשובה, שער שלישי, אות נא[1]

ואסור להתחבר אל הרשע בעסקי העולם, שנאמר (דה"ב כ, לז): בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך. ואפילו לדבר מצוה אסור להתחבר לרשע, שנאמר (משלי ג, לא): אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אדר"נ ש): אל תהי חבר לרשע אפילו לדבר מצוה. ורבו דרכי מות הנמצאים בחברת הרשעים, וכבר גלינו על העון הזה וכובד ענשו:


ונביא עוד מדב"ק המתוקים מדבש של כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, דברי יואל על מסכת אבות, פרק א' משנה ז, עמ' כ"ט

כבר אמרתי על מה שעשו רבותינו הק' זלה"ה החלוקה במדינת אונגארן, שהתפרדו מן הפושעים, והיא שעמדה להם שנשארו שלמים באמונתם ותורתם. והיום ישנם כאלה המליזים על זה שזהו תורת אונגארן, אבל התנא של משנתינו (הַרְחֵק מִשָּׁכֵן רָע, וְאַל תִּתְחַבֵּר לָרָשָׁע) מכחישם, כי אנו רואים שזהו תורה שלימה מה שלמדנו במשנתינו כאן.וכל זה קבלנו בנבואה מאת השי"ת, ואין כאן מחלוקת ראשונים ואחרונים, אלא דבר ה' כפשוטו


אבל בימינו אנו הנה אנו רואים איך 'חפיפניקים' למיניהם שיש להם מפלגות בממשלת המינות הזאת טוענים שעושים למען 'עולם התורה' כאשר בפועל אנו רואים שאין כאן אפילו "מתחברים לרשע בשביל התורה" שזה ניכר שכלל וכלל אינם עושים בשביל תורתינו הק', אלא בשביל הכסף והכבוד, ונראה גם הדבר שהינם אחד בפה (עם התורה) ואחד בלב (עם הציונות)


ולא תיקנו אלא קלקלו קלקול אחרי קלקול, והרבו בחילול ה' ע"י הכפשת אלו שהינם באמת החרדים לדבר ה'' באמת ובתמים כמקדמת דנא


וכל זה משום שחשבו מחשבות 'בעלי החלומות' הללו, כאליו הם שליחי דרבנן, אבל בפועל שליחים של עצמם, בשביל הכסף והכבוד...


ועל דרך משל למה הדבר דומה לב' בעלי בתים שדחפו את ידיהם לכיסים של הפריץ [שהתעשר ע"י גזלות], וכל אחד מנסה להוציא משם כסף והפריץ יודע הדבר, ולא מעיר ומחכה לשעת הכושר שבו הוא יוכל מטעם "ישרות" לבוא ולדרוש לעצמו מה שמגיע לי מדין שנתן לקחת בהקפה, כך וכך כספים מכיסו...


והנה הנמשל הוא מפלגות הכביכול "חרדיות" והכביכול "דתיות" שמבקשים כסף מהפריץ החילוני, דוחפים ידיהם לתקציבים [ממה שגנב מכל מי שנמצא תחת רשותו]... וברגע הנתון הוא דורש אם מהמזרחיסטנים את 'ההתנחלויות', ואם מה אגודיסטנים ודומיהם את 'השיוויון בנטל'.


אזי שכעת אל תקרי 'גזירת הגיוס' אלא 'גזירת השוויון בנטל', אלא מאי 'גזירת הגיוס' זה מכבסת מילים של האגודיסטנים ודומיהם, שכל כוונתם היא להסיט את האחריות שלהם ממה שעשו עד כה כאילו הינם צדיקים, אבל בפועל האשמה תלויה על צווארם והם ישלמו על מעשיהם, על כל אחד שילך להשתמד דרך הצבא, ה"י


והשי"ת ישלח לנו גואל צדק ויעזור להם לפקוח עינים עיוורות


ומצורף בזה דוגמא, אחת מיני רבות, איך כבר מכרו נשמתם בשביל נזיד עדשים, רח"ל


וכפי שכבר ציינו שרק טוענים שעושים למען התורה אבל בפועל עושים למען עצמם, ה"י


כבר מקדמת דנא אגודת ישראל היתה מקבץ של חפיפניקים שהכתירו להם 'גדול דור' לפי רוח הזמנים

____________________

[1] עיי"ש עוד סימן קצג

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page