top of page

מלכות שאיננה ברצונו של השם

למען אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות בשביל להרגיע את נפשם בכך שאינם ממש עובדי השי"ת מנסים למצוא להם מעין פורקן של עבודת השי"ת ע"י הספה"קים שיצאו ע"י מאורי החסידות בין מחסידות ברסלב ועד חב"ד, וחסידות איזביצה ועד חסידות סלונים, וכן הלאה על זאת הדרך, עצות טובות ומועילות.


אבל מכיוון שמערברבים חסידות עם הקלי' המזרחי, דהיינו שהחיקוי של קלי' המזרחי הוא שמביאים כל מיני ממאמרי חז"ל שמדברים בשבח ארה"ק אבל בפועל משתמשים בהם בשביל להצדיק את קיום מלכות המינות - ובמאמר מוסגר יש לציין שאין שום קשר בין ארה"ק ובין מלכות המינות, אלא אדרבה מלכות המינות מנסה לטמא את ה'קודש' שהיא בחינת 'יסוד' למביני ענין (כמו לשה"ק ברית קודש שבת קודש ועוד על זו הדרך).


דוגמא לקריאה משובשת במאמר חסידות אחד ניתן למצוא בצדקת הצדיק, פיסקה מו


אבל קודם לכן אסביר את ההבנה הנכונה של מאמר חסידות קדוש זה שללא ביאור נכון אפשר לטעות בו בקלות ולחשוב כאילו מדינת ישראל היא דבר ראוי ונכון, רח"ל ובאמת המזרחי אוהבים להתשמש בו, אבל מכיוון שאין להם מסורת לימוד נכונה ובכך שמהדרים באכילת רבנות, וכל הדוחקין את הקץ נאמר עליהם שהם בחינת 'מפגרי ליבא'...

ונתחיל בביאור 'מדינת ישראל' היא 'מלכותא ללא תגא' מדינה ללא רצון הרוצים, שהיא לא רצונו של הקב"ה, מה שמכונה אצל חז"ל מלכות של מינות, ומתי יצלח הדבר של 'חוצפתא מלכותא ללא תגא' בזמן 'עקבתא דמשיחא' שנאמר בו חוצפא יסגא... ואידך זיל גמור

אבל מה שהקב"ה רוצה זוהי מלכות של משיח בן דוד, אבל אין ב"ד בא עד שתכלה מלכות הזולה (דהיינו שלא יהיו לנו שום שלטונות אפילו שלטונות קלה ודלה)


וכעת נעבור לוכן איתא בדב"ק של רבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א, צדקת הצדיק, פס' מו

ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקי (תהילים, נ), ועל דבר זה ידוו כל הדווים (דף פא:), כי העובר על דברי סופרים נקרא רשע, כמו שאמרו (דף כ.).
אבל על זה אמרו הקדמונים מאמר חז"ל בפסחים (דף פו:) כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. ולא לחנם כתבה תורה ענין המעפילים בפרשת שלח, אשר כבר האמינו בדברי משה, ולמה לא שמעו לו בזה שאמר להם אל תעלו וגו'. אלא שהם חשבו שזה בכלל 'חוץ מצא'.
ועיין בזהר ‏‏(ח"ג קס, א) המליץ כל ענין מרגלים על התורה, והיה העונש שלא ישיגוה. ועל זה העפילו לעלות אף נגד רצון השי"ת, כמו שאמרו ז"ל (דף קה.) חוצפתא מלכותא בלא תגא. [ולמדוה מבלעם שאח"כ הסכים הש"י; כי בלעם נסתכל עד עקבתא דמשיחא ולכך ידע סוד זה.] פירוש כידוע 'מלכות' הוא כנסת ישראל, ו'כתר' הוא שורש רצון הש"י, ורוצה לומר ממשלה מעצמו בלי רצון הרוצים, והתקרבות כנסת ישראל מעצמה.
והם לא הצליחו בזה מפני שאכלוה פגה, כמו שאמרו ז"ל (דף מט:) בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא, שאז הוא העת לזה [ולעתיד נקבה תסובב גבר ואין כאן מקומו]. ולכך אמר להם משה "והיא לא תצלח", נראה שעצה היא אלא שלא תצלח. ודייק "והיא" שבכל מקום דרשו רז"ל היא ולא אחרת, שיש זמן אחר שמצליח והוא זמננו זה שהוא עקבי משיחא.
צדקת הצדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א... 'ממשלה מעצמו בלי רצון הרוצי'


דהיינו שבעקבתא דמשיחא הצליחו להקים מלכותא ללא תגא, מדינה ללא רצון הרוצים, שהיא לא רצונו של הקב"ה, מה שמכונה אצל חז"ל מלכות של מינות, רח"ל, שתכלה בב"א מבלי שיהי' נזק לאף יהודי


פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page