top of page

גאולתו היא ביד הצדיק

אחי ורעי! דע לך כי כבר אמרתי בעבר שבעלי הדעות המשובשות מנסים תמיד להציג עצמם בקיאים ב'תורת הסוד' אבל ההפך הוא הנכון, ולא עוד כאשר הם מביאים מקור מסויים מחז"ל ראשונים ואחרונים הוא צריך בדיקה מדוקדקת לראות היכן הם סילפו אותו


דוגמא אחת מיני רבות אפשר למצוא בדב"ק של רבי חיים ן' עטר 'אור החיים הק' זיע"א, אור החיים עה"ת, ויקרא פרק כה פסוק כה

והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', על דרך אומרו (לעיל י ג) בקרובי אקדש, הוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח כביכול (זוה"ק ח"ג קס:) דכתיב (תהלים קכב ח) למען אחי ורעי, והגאולה תהיה בהעיר[1] לבות בני אדם ויאמר להם[2] הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שלחן אביכם[3], ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם[4], הוא אלהי עולם ברוך הוא לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל[5], ומהם יבקש ה' עלבון הבית[6] העלוב:ונוהגים בעלי הדעות המשובשות להביא ג"כ מאמר קדוש זה באופן מצונזר בכך שמביאים רק מהקטע המתחיל

'...והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם...'


דהיינו שמנסים לתת גושפנקא לכך שהציונים עלו לארה"ק והקימו מדינה שכופרת בהשי"ת, ר"ל.


ואין הרישא והסיפא מסתדרים עם טענותיהם ג"כ אם יביאו רק הגירסא המסורסת שלהם


מכיוון שמי ש'ויאמר להם' זה משיח בן דוד

ו'גלו מעל שלחן אביהם' הכוונה היא לבית המקדש


וכוונתו הק' לגבי מה שאמר

ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל[5], ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב:


דהיינו שלא עוררו את האומה הישראלית לבקש ולחנן את משיח צדקנו, שלאחר ביאתו יבנו את ביהמ"ק~~~~~

הסיבה לסילוף זה מצינו שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים ואם ניתן יהי' לתת לו שם הוא יקרא

'מחיקת המשיח מהגאולה'


דהיינו שע"מ ליצור מצב שבו מתארים את הגאולה כבתור 'תהליך' ולא כבתור 'מאורע', צריך להוציא את 'המשיח' מהתמונה


ולכן בכל הדא"חים שנהגו להביא מצדיקי האמת, נהגו להשמיט אם מלפנים ואם מאחור את הציון של 'ביאת משיח צדקנו', ועי"כ איפשרו את הכשרת השרץ הציוני


דבר זה עוד מצינו אצל 'המשכילים' ו'הרפורמים' ואח"כ בהתפתחותם תחת השם 'ציונים' וגרוריהם, ה"י ויצילנו מהם ומהמונם

גאולתו היא ביד הצדיק

------------------------------

[1] דהיינו שאותו צדיק שהוא משיח בן דוד, יעיר אותם ויאמר להם...


[2] משיח בן דוד


[3] דהיינו בית המקדש


[4] דהיינו בית המקדש


[5] שלא עוררו את האומה הישראלית לבקש ולחנן את משיח צדקנו


[6] דהיינו בית המקדש

פוסטים קשורים

הצג הכול
כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page