top of page

אין לך קץ מגולה מזה

לפעמים הדרך כדי לשלהב את ההמון היא ע"י לקיחת דבר מה והפיכות למעין 'מנטרה' דהיינו ציטוט שאותו צריך לשנן כמה פעמים עד שנחקק בלב, ובמקרה של בעלי הדעות המשובשות שהינם עמי-ארצות כפשוטו, ונוהגים לבסס דעותיהם לפי הבנתם המשובשת בדברי ראשונים ואחרונים, וככל שאותו ראשון ואחרון הוא מגדולי האומה כך הינם מנסים להדביק בו את תפיסתם המשובשת, ע"מ להצדיק בעיניהם ו/או בעיני המסכנים שאותם הם מרמים.

דוגמא לכך ניתן ללמוד מכך שהינם מצטטים מאמרי חז"ל באופן 'קראי' למדי, דהיינו שמביאים ציטוט מדב"ק של חז"ל ללא השוואה ו/או ביאור ו/או פירוש של הראשונים והאחרונים שם.

והפיכתו למעין 'מנטרה' שצריך לחזור עליה כמה פעמים ע"מ להשתייך לאיזה סוג של קבוצה שהבנת הגאולה נתפסת רק אצלה, ואם כבר עסקינן בכך מן הראוי לציין שגאולת ישראל היא איננה תפיסת עולם פילוסופית, כמו אצל המזרחיסטנים, שהרי הגאולה צריכה להופיע אצל כלל ישראל בצורה ברורה למדי שאפילו תובן ע"י הסתכלות בדומם, אבל אם ה"גאולה" היא רק נחלת הפילוסופים של האי"ה קוק, אזי אין עסקינן בגאולה כי זה נתפס בצורה מצומצמת ולכן אין זו יכולה להיות באמת גאולת ישראל המיוחלת

ונחזור לענייננו שאיתא במסכת סנהדרין, דף צח ע"א

ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו'

ולא רק שלא אדון כעת בפירוש המהרש"א שאינם בכלל טורחים אותם בעלי דעות משובשות לעיין בו, אלא פשוט אביא מדב"ק של חז"ל במסכת עבודה זרה, דף ט ע"ב

אמר רבי חנינא אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד לא תקח במתניתא תנא אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד אל תקח...

ומפרש שם רש"י הק' זיע"א

אל תקח - שהיא קץ הגאולה ותקבץ להר הקודש לנחלת אבותיך ולמה תפסיד הדינר:

אזי שהמציאות של קץ מגולה היא שאנו לא נצטרך לשלם אפילו 'שקל אחד' לקבל דירה אלא נקבל אותה בחינם משום שהיא נחלת אבותינו, וזה כמובן לאחר בנין בית המקדש שהרי רש"י הק' כתב 'ותקבץ להר הקודש' דהיינו שקיבוץ הגליות יהי' לאחר בנין בית המקדש ע"י משיח צדקנו, בב"א

אזי שהנה מצינו שהיוקר ב'קץ הגאולה' יהי' מאוד נמוך עד כדי כך שיציעו לנו לקנות שדה ששוויו 'אלף דינרים' בעלות של 'דינר אחד'... והנה מכיוון שאנו בתקופת 'עקבתא דמשיחא' שהיוקר יאמיר שיוקר המחיה בימינו כ"כ גבוה עד כדי כך שאנשים משתוממים הכיצד יוכלו לקנות דירה כאן בארץ... מכאן קשיא על אותם עמי ארצות שחושבים לומר שאנו ב'קץ מגולה'... ואכמ"ל.

ובכל זאת צריך להבהיר מדוע הם בעצם אומרים שאנו כן ב'קץ מגולה' ו/או ב'ימות המשיח' (עפ"ל) למען האמת רבני הציונות/הדתית מכירים אותי כבר, ויודעים מה כתבתי כבר, ולא רק זה אלא הם יודעים שאני דובר אמת, ושהם משקרים, אבל הם עדיין משקרים כי חלקם נהנים מכך, ו/או מתפרנסים מלשקר, והדברים ידועים לכל בר-דעת, אבל לפעמים ליחידים ולהמון קשה להתנתק מהשקר אז לכן הם עדיין מעדיפים להמשיך ללכת אחריהם מבלי לקחת בחשבון מה תהי אחריתם, ה"י.

קץ המגולה, דירה בחינם ושפע לכולם

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page