top of page

המשמעות האמיתית של אותיות הסביבון

כאשר הציונות הופיעה על במת ההיסטוריא היא ידעה שההתמודדות העיקרית שלה היא נושאי ולומדי תורתינו הק' אזי הדרך להצליח להערים על שאר עמכה בית ישראל היא ע"י לקיחת סמלים שמופיעים בהווי החיים היהודים ולהלביש עליהם את הרעיונות שמנוגדים לתורה וכביכול להציג מקסם שווא שזוהי התורה, דוגמא לכך ראינו עוד בדור המדבר בעת מתן תורה כאשר הערב רב לקחו את הדמות של העגל שהופיעה במרכבה ובה השתמשו כאשר עשו את עגל הזהב, כדאיתא שמות רבה, ג ב, מב ה, מג

ויאמר ה' ראה ראיתי אמר הקב"ה למשה אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות רואה אתה אותם באים לסיני ומקבלים תורתי ואני רואה אותם שאחר שאבא לסיני ליתן להם את התורה ואני חוזר בטטראמילין שלי שהן מתבוננין בו ושומטים אחד מהן ומכעיסים אותי בו שנאמר (יחזקאל א) ופני שור מהשמאל לארבעתן והם מכעיסים אותי בו שנאמר (תהלים קו) וימירו את כבודם בתבנית שור

וכן הלאה במהלך ההיסטוריא הערב-רב תמיד ניסה בדרכי עורמה "לחטוף" דבר מה של קדושה ולהלבישו בבגדים של טומאה, וכן בחנוכה מלבד כך שניסו לתת דגש למלחמות והקמת מלכות חשמונאי, מצאו להם דבר מה שאתנו ג"כ יוכלו לשבש עם דעותיהם העקומות, והוא הסביבון (הדריידל) והיא המצאת הראשי תיבות של 'נס גדול היה פה' שהיא איננה כלל וכלל מהמקורות הנאמנים ליהדות אלא הומצאה ע"י הסופרים של הציונים שר"י


ועוד שיש מאחוריה מחשבות כפירה ופירוד בין יהודים החיים בארה"ק ובין אלו שחיים בגולה


אסור בשימוש
אסור בשימוש, שיבוש שהומצא ע"י התנועה הציוניתעקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page