top of page

שעת השמד!

למען אחי ורעי! דב"ק של רבי יצחק שיינר שליט"א - ראש ישיבת קמניץ, ביום חמישי כ"ז שבט ה'תשע"ג, לפני אמירת יוכ"ק בפני מאות בני הישיבה.

שעת השמד!
עת צרה היא ליעקב. מצויים אנו במצב מחריד לכלל ישראל ולעולם התורה. קמו להם הרשעים השונאים את הריבונו של עולם, שונאים את התורה, שונאים כל יהודי, ספק גדול אם הם עמדו בהר סיני, אנשים שרוצים לעקור את הכל, רוצים לסגור את הישיבות ושבני תורה לא ילמדו תורה.
עלינו להכין את עצמינו להכל, לכלא! ואף לדברים הגרועים מכך, שאין ברצוני לדבר עליהם יותר מידי אנו צריכים להביך את עצמינו להכל!
אנו צריכים לדעת כי הם הרשעים, ולהביט עליהם בבוז! לא צריך להסתכל עליהם! לא צריך לשוחח אתם! הם שונאים כל יהודי! הם שונאים את התורה ואת הקב"ה! ואיני יודע אם אין אנו נכשלים בזה. הבג"ץ רוצה לכפות עלינו לסגור את הגמרא הם רוצים שוויון! איזה שוויון הם רוצים! שנתדמה להם?! שנלך למקומות טומאותיהם?! בזמן החפץ חיים היה בפולין גזירה על השחיטה, ואמרו שיהודים הם אכזרים שאינם מרחמים על הבעלי חיים. ואמר הח"ח אז שהגזירה באה עלינו משום שהיה רפיון בכשרות לכן עשה הקב"ה גזירת השחיטה.
עלינו לחזור בתשובה! אין אנו יודעים מדוע עשה הקב"ה ככה, אבל ברור שהכל ממנו יתב"ש. הם רשעים ארורים, אבל אנחנו לא יכולים לרחוץ בנקיון ידינו. עלינו לחזור בתשובה, להתחזק בתורה ובירא"ש, לשמור על עינינו, לשמור על המחשבות ולנצל כל דקה ללימוד התורה ולא לבטלה.
צריך לדעת שעכשיו זו שעת השמד
ועלינו להתנהג אחרת לטובה, יותר מאשר בזמן שאינו שעת השמד. הקב"ה ירחם עלינו ויצילנו מהגזירה הנוראה, שלא נצטרך לארוז את חפצינו וללכת, ונזכה מהרה לביאת גוא"צ בב"א, וננצל מידיהם.


הלכה למעשה

א. עכשיו זו שעת השמד, ויש להכין עצמינו להכל, לכלא ואף לדברים הגרועים מכך.

ב. עלינו להביט בבוז ברשעים שקמו עלינו ורוצים לעקור את הכל, לא צריך להסתכל עליהם, לא צריך לשוחח אתם, ומי יודע אם איננו נכשלים בזה.

ג. עלינו לחזור בתשובה, להתחזק בתוי"ש, לשמור על עינינו, לשמור על המחשבות ולנצל כל דקה ללימוד התורה.פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page