top of page

שהחיינו קיימנו והגיענו לזמן הזה

למען אחי ורעי! בשטו"מ הגיענו לזמן הזה בו מפרקים את הרבנות הראשית, שידוע לשמצה כבתור גוף מסואב ומושחת מכף רגל ועד ראש... שרק שימש עבור מקומות עבודה לעסקנים חרדים מזוייפים, שהשתלטו עליו.


וכעת כמובן אלו שיש להם את האידיאולוגיה המקושקשת של קוק בראש מעיניהם ולא באמת מה שיהודים מחוייבים לאכול כשר.


שהשי"ת יזכנו להאוכל מההכשר הכי מהודר, ולהשמר ממאכלים טמאים שגורמים לאטימות המוח והלב כדאיתא במסכת יומא, דף טל ע"א

תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר (ויקרא יא, מג) ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם

השי"ת יתברך יהי' בעזרנו שנזכה לאכול רק כשרות מהודרת

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! הנה יש לתהות בעניין שמעון ולוי ע"ה, מדוע יעקב אבינו ע"ה כ"כ מעביר עליהם ביקורת קשה, כדכתיב (ברא' מט' ה'): "שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם". ופירש"י שם: "כלי חמס" - א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page