top of page

על תוקפה של הרבנות הראשית

למען אחי ורעי! הנה בתקופה זאת שהביצה של המזרחיסטנים גועשת סביב נושא הכשרות הקלוקלת של הרבנות, ובוודאי שאנחנו יכולים להוסיף עוד תחומים ידועים שיש בהם קלקולים רבים והרס הדת כפשוטו (כפי שעמדו על כך מקדמת דנא הס"ק אלפאנדארי והגר"יח זוננפלד זיעועכי"א) כגון: נישואי תערובת, גיורים פיקטיבים, גט מעושה[1], וכן הלאה על זאת הדרך... אבל כמובן שבעלי האידיולוגיה של קוק רק רוצים כל היום רק לדוש בדברים וכל זה בשביל להתרברב בשטותם.


הנה צריכים קודם כל להבין אודות הרבנות, והעומדים בראשה שמעולם לא היו מקובלים על כלל הציבור החרד לדבר השם (אלא יותר על ציבור שמחפש גו'בים וכן לזכור שהנבחרים לתפקידים אלו נבחרו ע"י פורקי עול תורה ומצות מכנסת המינים)


והנה 'מעשה רב' שיוכל לתאר את המציאות הנ"ל באופן די ברור שאיננו משתמע לשתי פנים, כפי שהובא בשם רבי יצחק זאב סולוויצי'ק 'הגרי"ז מבריסק' זיע"א (מובא מתוך ילקוט דעת תורה אות ע"ג)

הרב ר' אשר ראווינסקי זצ"ל מחיפה, שפך לפני מרן הגרי"ז זצ"ל את מרי שיחו על מצב הדת הירוד, וסיפר לו מה שקרא בעיתון, כי בעת הכתרת הראשון לציון בבית הכנסת "ישורון", באו כמה כמרים עם צלמים וישבו בתוך בית הכנסת מול ארון הקודש, ואין מוחה ופוצה פה על חילול הקודש. ועוד יותר, שאחד מהכמרים בכניסתו לאולם הסתיר את הצלב, מכיון שהרגיש שאין זה לכבוד המקום, אבל כשנכנס וראה את כולם יושבים בגילוי הצלמים, הוציא אף הוא את צלמו.
אמר לו רבינו מרן הגרי"ז: מה לך מתפלא, בעת שנסעתי מחוץ לירושלים, ראיתי על בתי הטומאה של העכו"ם תלוי שלט מטעם השלטונות "מקום קדוש" עפ"ל, בעוד שכל ילד קטן בחוץ לארץ ידע כי כשעובר על פני בתי הטומאה אומר הוא "שקץ תשקצנו". אלא התירוץ על זה מפורש בספרי (פרשת עקב פיסקא מ"ג): "ד"א ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם, אמר להם הזהרו שלא יטעה אתכם יצר הרע ותפרשו מן התורה, שכיון שאדם פורש מן התורה הולך ומדבק לע"ז, שנאמר סרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגל מסכה", א"כ אין זה פלא שאלו שסרו מן התורה, מדבקים עצמם, מחניפים ומכבדים, לעובדי גילולים ולנושאי דבריהם.

ואני הדל אוסיף דיוק מדב"ק שהביא בשם הספרי "ואכלת ושבעת" דהיינו מאלו שאוכלים מאכלים בהכשר הרבנות דווקא וחושבים לעצמם שמקיימים מצות עשה של כבוד מלכות כדרכו של אותו הלץ צביהודה קוק (כתשובתו של אפרתי "הרב צבי יהודה קוק היה מקפיד לאכול כשרות רבנות"[2])


ונחזור לדוכתא דהנה בוודאי יהיו כאלו שיטענו שאין דברים בגו מכיוון שזה נכתב על ידי קנאים, ורגילים הם בעלי הדעות המשובשות לדחות כל דבר בנקל, במקום לשים לב למה שבאמת השי"ת מצפה מאתנו... והנה תמונה מתוך אותו אירוע של הכתרת יצחק ניסים לשמש כה"ראשון לציון" (עפ"ל).

כמרים עם שתי וערב בטקס הכתרת יצחק ניסים
כמרים עם שתי וערב בטקס הכתרת יצחק ניסים

אבל הנה תמונה, שכמובן הייתי צריך לטשטש את פניהם והשתי וערב של אותם כמרים, כמובן שבעלי הדעות המשובשות שרוצים להצדיק את כל העוולות של הרבנות יטענו שיש היתר משום לא להתגרות בכמרים, אבל זה כאשר נכנסים במקרה ולא שקבלו הזמנה לאירוע מסוג כזה, ואם כבר מדברים פתאום המזרחי על איסור התגרות בראשי דתות אחרות הרי ידוע הוא המעשה של יצחק ניסים עם האפיפיור שסירב להפגש עמו.


והנה עוד דוגמא ל"חרדיות" של אלו שמכנים שמדמיינים עצמם ל"חרדים לאומים" תמונה של יצחק ניסים לוחץ יד עם אשת איש, ובוודאי שיחפשו להתפלפל שאיזה צורך זה נעשה או אולי ינסו למצוא תשובה שמתירה דבר מסוג כזה, אבל כל הנ"ל מעיד על חוסר החרדיות שלהם, אלא יותר על הצד של לחפות על האומללות הציבורית שלהם, וכל מה שהם מנסים לטעון שהינם 'חרדים' הדבר נובע מרגשי נחיתות כלפי המזגר החרדי (שלצערנו הרב נהיה כבר בשנים האחרונות יורד לדיוטא התחתונה בגלל כל העסקנים שלהם, כי הכסף יענה על הכל).

יצחק ניסים לוחץ יד של אשת איש... החרד"לים אינם כ"כ חרדים אלא פשוט בעלי רגשי נחיתות
יצחק ניסים לוחץ יד של אשת איש... ככל הנראה החרד"לים אינם כל כך חרדים

ונחזור לענייננו שאותם נושאי המשרות ברבנות אין מה בכלל לצפות מהם להבנה כלשהי בענייני הכשרות, כי הם מונו רק על ידי פורקי עול תורה ומצות... ועוד כיום הם מתרברבים בכך שיהיו נשים שיחליטו ב'ועדה למינוי דיינים' מטעם הרבנות.


ועלינו מוטלת האחריות להתאזר בכוח ולהאיר לאותם מסכנים באור יקרות שמא נצליח אפילו להציל נפש אחת מישראל מפני השקרים והדמיונות של אותם רשעים שמנסים לשקר רק בשביל למלא כיסיהם בכסף ובשביל הכבוד שלהם, בכל מיני שקרי ה'קץ מגולה' ו'אתחלתא דגאולה' אותה הגאולה המזוייפת שהמציאו לעצמם, השי"ת יהי' בעזרנו למען כבוד שמו על ידי אהבת ישראל אמיתית שאיננה תלויה בדבר.


ובזכות כך נזכה לראות בבנין אריאל בב"א.


________________________

[1] גט שניתן על ידי הבעל שלא מרצונו החופשי.


[2] וכן מעיד דוד חי הכהן מבת-ים

הכבוד שלו לכל דבר שקשור לישראל, לכל דבר שקשור לממלכתיות של ישראל. הרבנות הראשית. מאבק על הרבנות הראשית. לא להשתמש בשום מושג של הכשר אם אין על זה חותמת של הרבנות הראשית.

דהיינו שלפי שיטתו של צביהודה קוק אין בכלל צורך להקפיד על אוכל כשר, אלא כל עניינם לפי שיטתם, רק אכילת כשרות לפי האידיואולוגיה הקוקיסטית, רח"ל.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page