top of page

מתיר את בשרכם לשון הפקר

למען אחי ורעי! הנה לנו מציאות די מדהימה של אנשים שמשום מה לא הצליחו להבין את לקחי העבר, וכעת לצערנו הרב עדיין בית ישראל סובל מאותם אנשים חשוכים שמקדשים את הכפירה הציונית.


ועם כל הצער של אחינו בית ישראל שנהרגו, נטבחו, נחטפו, ונפצעו, ומתפללים שימצאו שאר הנעדרים ויבריאו הפצועים.


למרות שלכאורה כבר מצינו שהכופרים הציונים מכרו את אחינו בית ישראל במלחמת יום הכיפורים אבל הנה אפילו במה שהם מכנים 'ממשלת ימין מלא מלא' עסקינן כאן סך הכל בקבוצה נאלחת למדי, כבר מתחילתה ועד עתה, עד כמה שהם מדברים גבוהה גבוהה, הנה כבר מסתבר שהם מכרו את אחינו בית ישראל היושבים בדרום הארץ.


מאיזו סיבה עדיין איננו יודעים, אך בוודאי תתגלה הסיבה בימים הקרובים, ונקווה שהיתנערו כמה שיותר יהודים מההליכה אחרי שטי הכזב הציונים.


כפי שכבר התריע ירמי' הנביא ע"ה (פרק כג פס' א)

"הוֹי רֹעִים מְאַבְּדִים וּמְפִצִים אֶת צֹאן מַרְעִיתִי נְאֻם יְדֹוָד"

מלבי"ם זיע"א, שם:

'הוי רועים - אחר שספר מה שנעשה ליהויקים ויהויכין, יקונן על הרועים האלה שהפיצו את הצאן. מאבדים - ע"י מלחמה, ומפיצים אותם - בגלות'.

ונמתיק כל העניין על פי דב"ק של חז"ל במסכת אבות, פרק ב' משנה ג

הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו.

דהיינו שהם רק נראין כאוהבין, אבל בפועל הם האויבים שלנו, ואין טובתינו מול עיניהם, אלא רק טובתם האישית, ואכמ"ל.


והדרך לצאת מכך שיקויים בנו מאמר חז"ל ממסכת כתובות, דף קיא ע"א:

"בצבאות או באילות השדה" אמר רבי אלעזר אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה'.

ופירש"י, שם:

'מתיר את בשרכם - לשון הפקר'

היא רק אם נפסיק ללכת שבי אחרי הכפירה הציונית שהביאה אותנו למצב הזה, ולא להמשיך לחזק אותם וללכת אחרי דעותיהם הכפרניות.


השי"ת יעזרנו למען כבוד שמו המחולל בגויים ע"י הערב-רב הציוני, ונזכה על ידי כך לראות בב"א בבנין אריאל.

הקו הדק בין הרוגי מלחמת יום הכיפורים...נרצחי חיסוני הקורונה וכעת עם אפשרות הפריצה של המרצחים לעבר ישובי עוטף עזה
הקו הדק בין הרוגי מלחמת יום הכיפורים...נרצחי חיסוני הקורונה וכעת עם אפשרות הפריצה של המרצחים לעבר ישובי עוטף עזה
 

מסכת סנהדרין, פרק ד' משנה ה

לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך, שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא.
וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא.


מסכת מכות, פרק א' משנה י'

סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית.
רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה.

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, על הגאולה ועל התמורה, הקדמה

גם בכיבוש סיני התגרו על לא דבר, וגרמו בזה צרות רבות, שעד אז לא היה חסר מאומה לישראל באותן המדינות. ומלחמת כיבוש סיני גרם המלחמה שנעשה עכשיו, כי היה סיבת הענין עבור זכות מעבר המים שכבשו בכיבוש סיני, ולא רצו לוותר על זה, ועל זה צעקו הערבים הרבים מרה, והתעורר שנאתם וקנאתם והס"מ מסמא גם בזה עיני העולם, שיש הרבה חושבים שמלחמה זו היתה מוכרחת, בעבור שאמרו ח"ו להשמיד להרוג ולאבד, וזה שקר וכזב, וכחו של הס"מ שמיסיב לבן של בני אדם שלא לראות השתלשלות הענין כדבעי, שהלא עיקר הנידון היה שהיה נדונין על המים אותו הזכות של מעברות המים, ושוב אחר התגברות הוויכוחים באו לדבר קשות כאלה, אבל כל האומות אמרו פה אחד שלא למהר לעשות מלחמה כי יש תקוה לתווך עוד השלום, ואלו היו מוותרים אף ברגע האחרונה על זכות המים, היו מקימים הסערה לדממה, וכי יעלה על הדעת שבשביל אותן המים ישפך דמם של ישראל כמים. ואף לפי סברתם הטמאה שאמרו בזה, שאין להאריך בדברי הבליהם, כי עכ"פ זה ודאי שעל סמך סברא אין לשפוך דמם של ישראל, ועכ"פ היה להם לנסות לוותר על ככה, להנצל מן המלחמה, ואף אלו היה איזה ספק בדבר, ההכרח לעשות כל טצדקי שלא לאבד נפשות בידים, בפרט במקום חשש סכנה ח"ו.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page