top of page

מנהגים וסגולות לכבוד ראש חודש כסלו

למען אחי ורעי! לקטתי עבורכם כמה מנהגים וסגולות טובות עבור ראש חודש כסלו, והכלל בכך הוא ע"פ מה שנאמר במשנה מס' מנחות, פרק יג משנה יא

נאמר בעולת הבהמה אשה ריח ניחוח, [ובעולת העוף אשה ריח ניחוח], ובמנחה אשה ריח ניחוח, ללמד, שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין אדם את דעתו לשמים.

מנהגי וסגולות חדש כסלו מתוך הספה״ק ׳מועד
.
הורידו את • 440KB

א. בר”ח כסלו נהוג לערוך סעודת ראש חודש ובסעודה חגיגית זו לומר תפילת נשמת כל חי – זו תפילה שמחוללת ניסים, והיא מצויה בפרשת השבוע תולדות שנקראת בשבוע של ר”ח כסלו, יצחק ורבקה חיברו את תפילת נשמת כל חי ובתפילה הזו מופיע שמם בראשי תיבות, בזכות תפילה זו זכו לפרי בטן. ובפרט יתפלל על חברו שנאמר

המתפלל על חברו והוא זקוק לאותו דבר, נענה תחילה

ועוד הוסיף על כך המקובל האלוקי כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב זיע"א כותב שבזכות שאדם אוכל בראש חודש בלילה או ביום סעודה מכובדת ונוטל ידיים ומברך ברכת המזון על הלחם שאכל, הוא ניצול ממחלות וחולאים וממשיך לעצמו שפע פרנסה.


ב. בגלל שזהו יום של טהרה חשוב שכל אחד ואחת יאמרו ביום שני בלילה או בשלישי עד השקיעה, את התיקון הכללי שגילה רבי נחמן מברסלב זיע"א ויתכוונו להתנקות בזכות פרקי התהלים הללו (טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ).


ג. טוב לומר להצלחת החודש פרק לב מפסוק ד והלאה ואת פרק לג כולו מתוך ספר בראשית שבתנ"ך.


ד. לפרנסה בשפע טוב לומר בליל ראש חודש ולאחר מכן בראש חודש י' פעמים ברצף את הפסוק

מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך


ה. לומר בלילה או ביום את פרקי התהלים קכ עד קלד כולל.

ו. הדבר הכי חשוב בראש חודש כסלו, זה להחדיר היטב ללב שכעת שערי השמיים פתוחים בפניך. לכן כדאי מאוד לבקש להתפלל ולספר לבורא עולם כל מה שעובר עליך בגשמי וברוחני. ולשתף את אבא שבשמיים בכאב שיש לך ולהודות על מה שכבר קיבלת, והכל בשפה ובמילים שלך. כמה שהאדם מאריך בתפילה הזו הוא זוכה שבכל החודש יהיו לו שפע של ברכות והצלחות.


ז. סגולה המיוחסת לרבי יוסף חיים הבבלי 'בן איש חי' זיע"א, ליום כ"ד בכסלו: ללמוד בספר חגי פ"ב, את שתי הנבואות שנאמרו לחגי ביום זה, שבו התחיל בניין בית המקדש השני.


ח. רבי חיים פלאג'י זיע"א מגדולי המקובלים בדורות הקודמים, הבטיח שמי שיזכה לשמור פיו ולשונו ויימנע מלהלין על הנהגתו של הקב"ה בכל הקורות אותו – החל מר"ח כסלו ועד לשמיני של חנוכה – יזכה לראות נס, כבר באותה שנה, ולכן טוב שאדם ירגיל את עצמו לומר מזמור לתודה (תהלים, פרק ק')

מזְמוֹר לְתוֹדָה הָרִיעוּ לַיהוָה, כָּל-הָאָרֶץ.
עִבְדוּ אֶת-יְהוָה בְּשִׂמְחָה; בֹּאוּ לְפָנָיו, בִּרְנָנָה.
דְּעוּ– כִּי יְהוָה, הוּא אֱלֹהִים:הוּא-עָשָׂנוּ, ולא (וְלוֹ) אֲנַחְנוּ– עַמּוֹ, וְצֹאן מַרְעִיתוֹ.
בֹּאוּ שְׁעָרָיו, בְּתוֹדָה–חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה; הוֹדוּ-לוֹ, בָּרְכוּ שְׁמוֹ.
כִּי-טוֹב יְהוָה, לְעוֹלָם חַסְדּוֹ; וְעַד-דֹּר וָדֹר, אֱמוּנָתוֹ.


ט. היות וחודש כסלו נברא על פי האות סמך (כדאיתא בספר יצירה), עניינו העיקרי הוא סמיכה והישענות על הקב"ה ורחמיו, וע"פ הפסוק

סומך ה' לכל הנופלים, זוקף לכל הכפופים


י. חז"ל הזהירו להדר בנרות חנוכה ואמרו כי מי שזוכה לעשות זאת, יזכה לבנים תלמידי חכמים שנאמר 'כי נר מצווה, ותורה אור'. אולם סבו של החיד"א זיע"א הזהיר ואמר שהבטחה זו של חז"ל אמורה על מי שמדקדק בקיום המצווה, על כל פרטיה והלכותיה.


ספר 'לשון חכמים' לרבנו יוסף חיים הבבלי זיע"א, מביא כי טוב לחלק שמן לעניים יראי ה' - לצורך נר שבת, נר יום טוב ונרות חנוכה.


ספר המידות (לרבי נחמן מברסלב זיע"א) כותב כי מי שנזהר בנר חנוכה ונר שבת – יהיו לו בנים תלמידי חכמים.


ועוד איתא בספה"ק 'יסוד יוסף' שזמן הדלקת נרות חנוכה

מאוד מאוד הוא שעת הכושר, להתפלל איזהו בקשה הצריכה לו בשעת עשיית המצווה, כי אז שעת הרחמים וחסדים. ומליצי יושר יליצו טוב עבורו.

ראש חדש טוב ושנזכה להגאל בב"א בחסד וברחמים מרובים, אכי"ר

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page