top of page

מהם לקחי מלחמת יום הכיפורים

למען אחי ורעי! הנה לנו מציאות די מדהימה של אנשים שמשום מה לא הצליחו להבין את לקחי העבר, וחושבים שמה שהמדינה עושה כעת עם ענייני החיסונים הוא כביכול לטובתם, אבל ההפך הגמור הוא נכון


ואולי הדרך הכי טובה ללמוד היא להתבונן מאותה מלחמת יום הכיפורים שכעת מציינים 48 שנים


והלקח הראשון הוא שאי אפשר לסמוך על המדינה, ובטח לא מי שעומדים בראשה שידאגו לנו

מעבר לכך ישנו צד אפל יותר באותה מלחמת יום הכיפורים שהיא בכלל היתה מתכוננות מצד מדינת ישראל ביחד עם האמריקאים והמצרים[1]


אזי שהלקח השני הוא שאי אפשר בכלל לסמוך על המדינה ובטח לא מי שעומדים בראשה שידאגו לנו, כי לך תדע אם לא מדובר בהסכמים בין מדינות ובין חברות תרופות וכיו"ב

ונמתיק כל העניין על פי דב"ק של חז"ל במסכת אבות, פרק ב' משנה ג

הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו.

דהיינו שהם רק נראין כאוהבין, אבל בפועל הם אויבים, ואין טובתך מול עיניהם, אלא רק טובתם האישית, ודי למבין.


ואם אחרי הדברים האלו עדיין לא התבהרה התמונה הרי שיש כאן בוודאי עיוורון וחסר רצון של בירור האמת


השי"ת יעזרנו למען כבוד שמו המחולל בגויים ע"י הערב-רב הציוני, ונזכה על ידי כך לראות בב"א בבנין אריאל.

הקו הדק בין הרוגי מלחמת יום הכיפורים והרוגי חיסוני הקורונה
הקו הדק בין הרוגי מלחמת יום הכיפורים והרוגי חיסוני הקורונה

______________________________

[1] וכל הנ"ל נוצר מצד הלחץ של אמריקה על מנת שמצרים לא תתחבר לברית-המועצות, וכמובן שמדינת ישראל הסכימה עם התהליך הנ"ל כדי להשיג איזה סוג של "הסכם שלום" הראשון עם מדינה ערבית.


כל הענין כבר מבורר בספה"ק 'על הגאולה ועל התמורה', אבל הנני יודע שליצני הדור שידועים כבתור בעלי דעות משובשות ילעיגו על דב"ק של כ"ק האדמו"ר מסאטמר זיע"א, אבל מצינו כבר חוקרים ישראלים שהוכיחו כל הנ"ל, כגון ד"ר אורי מילשטיין, עד כדי כך שאפילו רצחו את אל"מ יוסף (ג'ו) אלון.


 

מסכת סנהדרין, פרק ד' משנה ה

לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך, שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא.
וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא.


מסכת מכות, פרק א' משנה י'

סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית.
רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה.

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, על הגאולה ועל התמורה, הקדמה

גם בכיבוש סיני התגרו על לא דבר, וגרמו בזה צרות רבות, שעד אז לא היה חסר מאומה לישראל באותן המדינות. ומלחמת כיבוש סיני גרם המלחמה שנעשה עכשיו, כי היה סיבת הענין עבור זכות מעבר המים שכבשו בכיבוש סיני, ולא רצו לוותר על זה, ועל זה צעקו הערבים הרבים מרה, והתעורר שנאתם וקנאתם והס"מ מסמא גם בזה עיני העולם, שיש הרבה חושבים שמלחמה זו היתה מוכרחת, בעבור שאמרו ח"ו להשמיד להרוג ולאבד, וזה שקר וכזב, וכחו של הס"מ שמיסיב לבן של בני אדם שלא לראות השתלשלות הענין כדבעי, שהלא עיקר הנידון היה שהיה נדונין על המים אותו הזכות של מעברות המים, ושוב אחר התגברות הוויכוחים באו לדבר קשות כאלה, אבל כל האומות אמרו פה אחד שלא למהר לעשות מלחמה כי יש תקוה לתווך עוד השלום, ואלו היו מוותרים אף ברגע האחרונה על זכות המים, היו מקימים הסערה לדממה, וכי יעלה על הדעת שבשביל אותן המים ישפך דמם של ישראל כמים. ואף לפי סברתם הטמאה שאמרו בזה, שאין להאריך בדברי הבליהם, כי עכ"פ זה ודאי שעל סמך סברא אין לשפוך דמם של ישראל, ועכ"פ היה להם לנסות לוותר על ככה, להנצל מן המלחמה, ואף אלו היה איזה ספק בדבר, ההכרח לעשות כל טצדקי שלא לאבד נפשות בידים, בפרט במקום חשש סכנה ח"ו.

פוסטים קשורים

הצג הכול

My Journey with Authentic Chassidic Teachings

As a professional navigating the complexities of a fast-paced world, finding moments of spiritual connection can often feel like a distant dream. This is a sentiment that resonates deeply with many in

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page