top of page

פנינה מפרשת קורח - למי שקשה להבין שאנו חיים בגלות

למען אחי ורעי! אחד מהשקרים של בעלי הדעות המשובשות הינם לטעון שאנו נמצאים כעת בגאולה ו/או באתחלתא דגאולה ו/או בימות המשיח, כל אחד לפי שיבשו


ולכן יש להכיר לימוד מאוד נפלא כפתור ופרח מדברי קדשו של רבינו יעקב 'בעל הטורים' זיע"א, על הפרשה, במדבר פרק טז פסוק י:

(י) ובקשתם - ג' במסורה. "ובקשתם גם כהונה". "ובקשתם משם את ה' אלהיך" (דברים ד, כט). "ובקשתם אותי" בירמיה (כט, יג) על הגלות. כשתבקשו אותי בגלות בתשובה ותגאלו אז ובקשתם גם כהונה, שהיא בטלה מכם כל זמן שאתם בגלות:


ולכן יש להכיר לימוד מאוד נפלא כפתור ופרח מדברי קדשו של רבינו יעקב 'בעל הטורים' זיע"א, על הפרשה, במדבר פרק יז פסוק כ:

'יפרח - ד' במסורה. "והיה האיש אשר אבחר בו מטהרו יפרח". ואידך "צדיק כתמר יפרח" (תהלים צב, יג). "יפרח כשושנה" (הושע יד, ו). "יפרח בימיו צדיק" (תהלים עב, ז). מטהו יפרח זהו צדיק כתמר יפרח, שכיון שמטהו יפרח יצא צדיק בדינו. וזהו יפרח כשושנה ויהי כזית הודו. וזהו כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן (תהלים קנג, ב). וכן יפרח בימיו צדיק שנאמר על מלך המשיח שבימיו תחזור הכהונה ויפרח מטה אהרן'.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page