top of page

לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי

למען אחי ורעי! הנה לג בעומר הוא תרופה מצויינת שמשמת בחודש אי"ר (ראשי תיבות 'אני י'י רופאך'), למחלה שנוצרה בעקבות ההתעוררות הלאומית שהיתה באירופה ואחריהם נהו הציונות, שהיא מאסף לכל מחנות הטומאה שהיו עד כה באומה הישראלית, ורבים מתבלבלים לחשוב שכל מה שבנו יש לזה קיום


אבל הנה איתא לימוד מרבי שמעון בר יוחאי 'רשב"י' ע"ה, ממסכת שבת דף לג ע"ב

רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו פתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות ר' יוסי שתק נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס

ואם נשאל את עצמנו לפי מי נפסקה ההלכה לאפוקי מבעלי הדעות המשובשות (כגון קוק שר"י שאמר שהלכה כרבי יהודה, אבל בפועל ההלכה כרשב"י) כדאיתא במס' עבודה זרה, דף ב ע"ב

אף אמר להם הקב"ה במאי עסקתם אומרים לפניו רבש"ע הרבה שווקים תקנינו הרבה מרחצאות עשינו הרבה כסף וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה, אמר להם הקב"ה שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם שווקיםלהושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמכם כסף וזהב שלי הוא שנאמר (חגי ב, ח) לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות כלום יש בכם מגיד זאת [שנאמר מי בכם יגיד זאת] ואין זאת אלא תורה שנאמר (דברים ד, מד) וזאת התורה אשר שם משה מיד יצאו בפחי נפש
יצאת מלכות רומי ונכנסה מלכות פרס אחריה... אמר להם הקב"ה במאי עסקתם אומרים לפניו רבש"ע הרבה גשרים גשרנו הרבה כרכים כבשנו הרבה מלחמות עשינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה אמר להם הקב"ה כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם גשרים ליטול מהם מכס כרכים לעשות בהם אנגריא מלחמות אני עשיתי שנאמר (שמות טו, ג) ה' איש מלחמה ...


השי"ת יהי' בעזרנו לזכור שכל מי שמצטרף למהלך הציוני הוא בעצם לא עושה בשביל שישראל יעסקו בתורה, אלא בשביל עצמו


ואנחנו נהי' מאלו שרצים לחיי העולם הבא


דפי גמרא לשיעור
.pdf
הורידו את PDF • 284KB


פוסטים קשורים

הצג הכול

Commentaires


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page