top of page

לכבוד יומא דהילולת הבבא סאלי זיע״א

למען אחי ורעי! הנה שוב לפני כמה חודשים כנסת ישראל עברה התעללות נוספת בשם הבחירות לכנסת המינות , ופגם בעולמות העליונים שנגרם מעניינ המפלגה שהיא לשון פילוג, ופילוג אותיות פיגול, כי זה כל העניין של התעוררות של פילוגים בין יהודים וזה פגם שחמור ביותר שרואים עד היום את הנזק הרוחני שיש בדבר.


לכבוד הילולת הבבא סאלי זיע"א, אביא עדות נאמנה מפי שתי יהודים שהיו קרובים אליו מאוד מאוד, המקובל רבי דוד יהודיוף והמשב"ק רבי אליהו אלפסי זיעועכי"א (מובא מתוך הקובץ התורני דבר ה' זו הלכה (אדר ה'תשס"ו), עמ' 42):

...'ושמענו שעוד יהודי נאמן שאל את הבבא סאלי באופן אישי על הבחירות, ענה לו הבבא סאלי זצוק"ל: דעתי היא ודאי שאין להשתתף בבחירות לכנסת, ובפרט החרדים לדבר ה' צריכים להימנע מכך עכלה"ט.
הננו להביא בזה עדות נאמנה מיהודי יקר רוח ירא וחרד לדבר ה' אשר כאב לו מאוד הענין שמפרסמים בראש כל חוצות שכ"א מניף בידו את חתימתו של הבבא סאלי לצידו. ומטילים מום ופגם איום ונורא בקדשים בקדוש ה' ומסלפים את דעתו הקדושה של אותו צדיק קדוש וטהור. והלך לחקור ולברר את הדבר מפי מקורביו וזה מה ששמע באזניו מפי חתנו הגה"צ רבי דוד יהודיוף זצ"ל ולהבל"ח מפי משמשו הרב אליהו אלפסי (שליט"א הי"ו) [זיע"א] והעלה את הדברים על הכתב:
הדברים דלקמן נכתבו אך ורק כדי להעמיד דברים על האמת לאמיתה להצדיק את הצדיק מעיקרא, וחלילה לנו לכבוש את העדות אשר העידו בפניי שני עדים נאמנים ביותר על דעתו של האי סבא קדישא הצדיק האדמו"ר המלוב"ן סידנא קדישא בבא סאלי זצוק"ל וזיע"א בענין ההשתתפות וההליכה לבחירות.
תחילה פגשתי את חתנו הגדול של הק' הבבא סאלי זיע"א ה"ה הגה"צ רבי דוד יהודיוף זצוק"ל שהי' גדול בתורה וחסידות איש מורם מעם, ויד ימינו איש סודו וחביב ביותר על הבבא סאלי זיע"א. (יש עדות נאמנה שחמיו זיע"א אמר עליו שהוא אחד מל"ו צדיקים שבדור, ואכמ"ל).
שאלתי אותו: 'האם נכון הדבר שהצדיק נתן את חתימתו להשתתפות בבחירות?' תיכף ומיד כששמע את השאלה ביטל זאת בתנועת ידו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ענה ואמר: 'לא היו דברים מעולם! ומעולם לא חתם על דבר כזה!'.
חזרתי ושאלתיו לפי תומי: אבל מתנוססים כל מיני מכתבים עם החתימה שלו, איך אפשר לזייף דבר שכזה ולשקר על כולם, ענה ואמר לי: 'אני יודע בדיוק מה היה שם, איך הוציאו עסקנים ידועים את מה שבכלל לא כיוון בדעתו לכך, ואין לסמוך ע"ז כלל, ובודאי היה נגד ההשתתפות בבחירות', עכ"ד של חתנו.
הרגשתי בתוכי שדברים אלו היוצאים מפי קדשו נאמרו בישוב הדעת פנימית מתוך ידיעת האמת לאמיתה ונתקבלו הדברים בליבי.
לאחר זמן פגשתי גם את משמשו בקודש של הבבא סאלי זיע"א ה"ה הרה"ג רבי אליהו אלפסי (שליט"א) [זיע"א] אשר כידוע שימש את הצדיק הקדוש זיע"א בשנותיו האחרונות עד להסתלקותו לגנזי מרומים. נגשתי אליו ושאלתיו על נושא הבחירות כנ"ל, והוא השיב לי בדיוק ממש כמו שסיפר לי חתנו הגה"צ רבי דוד יהודיוף זצ"ל. היה זאת בבחי' שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד.
וכך ענה לי: 'הצדיק היה כל ימיו נגד ההליכה לבחירות, ואני יודע ומכיר מיהו העסקן שהוציא את החתימה הידועה ממנו במרמה, ולא התכוון בכלל בחתימתו על ההשתתפות בבחירות, אלא על נושא אחר לגמרי'.
כשהמשכתי והקשיתי על דבריו, סיפר לי מעשה מופלא "מעשה רב" מה דבדידיה הוה עובדא: בבחירות הראשונות לאחר שהתחיל לשמש את הבבא סאלי שהה במשך היום בביתו של הצדיק, וחשב בדעתו למצוא פנאי ללכת להצביע, (מפני שעדיין לא ידע את דעתו הקדושה על כך, והוא התחנך במוסדות שהיו קשורים לצד המתירים), והנה פונה אליו הצדיק, ושואלני: "לאן פניך מועדות", ענה לו ר' אליהו בפשטות: "יש בחירות היום, והרבנים פרסמו קריאה ללכת להצביע" לכן חושב בדעתו ללכת ולהצביע, אמר לו הצדיק בגערה כהאי לישנא: "אתה לא זז מפה! אני לא הולך לבחירות גם אתה לא תלך!!!" עכל"ק של הצדיק.
באותה הזדמנות שאלתי את ר' אליהו הי"ו, מדוע אינו יוצא בהכחשה רבתי על השקר שמפרסמים המפלגות הדוגלת בשם הדת, ענה לי: "אתה יודע כמה דברים יש שאומרים בשם הצדיק שאינם נכונים, וכי נעמוד ונכחיש כל דבר?!".
מוסיף לנו בעל המעשה: הבנתי קצת מדבריו שאין בידו את הכוח לצאת למערכה אחרי שכבר נשתרשו הדברים, ואין זה מדרכו. וכידוע שהיו עוד מגדולי ישראל שלא היו מכחישים כל דבר שהיו מפרסמים בשמם כמובא על החזו"א ועוד'.


השי"ת יהי' בעזרנו לפקוח עינים עיוורות נגד השנאת חינם והפילוג שהבחירות יוצרות, ונציין שנזכה למחות את זכר העמלק, עמלק גימטריא פאליטיק, בב"א ע"י משיח צדקנו, ולאחר מחיית זכר העמלק נזכה לבנין אריאל.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page