top of page

להבנת התקופה

למען אחי ורעי! דע לך שתפיסת העולם של השואה על ידי צורת החשיבה החילונית הציונית (שהיתה מתש"פ עם ראשי הנאצים) וכמו"כ תפיסת העולם של הציונות הדתית, היא אסון מבחינת האמונה והיא גורמת לכך שהרבה יהודים יהי' להם הרהורי כפירה.


ובוודאי שגם כך אנו צריכים להבין לגבי אירועי התקופה האחרונה שאותם רשעים מנסים לשגע את כל העולם עם חיסוני הקורונה, חיסון שבכלל לא עובד, ורק נהיים חולים ממנו, רח"ל


הנה עלה לתרופה, מתוך מכלול דברי קדשם של חכמי ישראל, להבנת אירועי השואה (ובוודאי גם לימינו אנו), על פי דברי קדשו של רבי אביגדור מילר זיע"א, מתוך ספרו "לאן" (הספר בנוי בצורה של דו-שיח)

חכם: התורה אומרת כי בעקבות אסון על האדם ללמוד לקח. אי למידה יביא למצב שעליו כתוב שם: "ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסר אתכם שבע (פעמים) על חטאתיכם" (ויקרא כ"ו, י"ח). "שבע" התוכחות והעונשים הנוספים באים בשל הכישלון ללמוד לקח מן המאורעות ולהיטיב את הדרכים. צעיר: אפשר להבין אסון כמסר הקורא לחרטה, אך כיצד ניתן לדעת בגין איזה חטא נשלחו האזהרה או העונש?
רבי אביגדור מילר זיע"א, על הבנת מהות השואה ושאר האסונות שעוברים על ישראל
רבי אביגדור מילר זיע"א, על הבנת מהות השואה ושאר האסונות שעוברים על ישראל
חכם: ה' נותן רמז. כל פגע וגם כל מקרה של מזל טוב, צופנים באופן התרחשותם סימן המצביע על החטא או המעשה הטוב שבגינם הם נשלחו. צעיר: זהו סוד שכדאי ללומדו. האם תוכל להביא דוגמאות? חכם: המצרים זרקו את ילדי בני ישראל למים. לכן, גם הם טבעו במים: "כי בדבר אשר זדו עליהם" (בדבר אשר הזידו המצרים, בו לקו) (שמות י"ח, י"א); שמשון הלך אחר מראה עיניו: "אותה קח לי, כי היא ישרה בעיני" (שופטים י"ד, ג'); עונשו היה שניקרו הפלשתים את עיניו (שם ט"ז, כ"א). אבשלום התגאה בשערו (שמואל ב', י"ד, כ"ו); על כן, הסתבך שערו בענפי עץ האלון, והוא נותר תלוי, בעוד שסוסו נמלט. הוא נתפס בשל כך והומת (שם י"ח, י"ד). מרים המתינה למשה כאשר שמו אותו בתיבה במי הנהר (שמות ב', ד'); לכן, המתין כל עם ישראל למרים שבעה ימים (במדבר י"ב, ט"ו). משה נטל בעצמו את עצמות יוסף בצאת בני ישראל ממצרים (שמות י"ג, י"ט); על כן קבר ה' בעצמו את משה (דברים ל"ד, ו') (סוטה ט, ע"ב). לרב הונא היו 400 חביות יין שהחמיצו, מכיוון שהתנהג עם עובד כרמו באופן שהייתה בו מראית עין של אי צדק (ברכות ה' ע"ב). מקרים רבים כאלו מובאים בתלמוד. צעיר: האם עקרון זה פועל גם בזמנים מודרניים? חכם: מברלין פרץ זרם ההתבוללות, הרפורמה ואופנים אחרים של חוסר נאמנות לתורה. כל אלו השחיתו את המוני העם. יהדות אירופה שקעה באופן שלא היה כמוהו קודם לכן בהיסטוריה. מברלין פרץ גם זרם של שנאה שהביא על יהודים חורבן שלא היה כמותו קודם לכן בהיסטוריה. צעיר: צריך ללמוד בעיון את לקחי השואה ההיטלריסטית. חכם: מאחר ויהודי גרמניה החריבו רוחנית את בתי הכנסת שלהם על ידי הרפורמים ובחיקוי לכנסיות הנוצריות, הרסו ושרפו הגרמנים את בתי הכנסת בכל רחבי גרמניה ב"ליל הבדולח". יהודים גרמניים נשאו שמות נוכריים; לכן השיבו להם הגרמנים את זהותם היהודית על ידי חקיקת חוקים שלפיהם כל יהודי חייב להוסיף לשמו את השם "ישראל", וכל יהודיה את השם "שרה". צעיר: חוק חסר היגיון זה נעשה מובן מאליו על פי דבריך. חכם: מסע השנאה והרצח הנאצים היה בלתי מובן באופן אנושי. יהודי גרמניה היו משכילים כולם, בעלי מעמד כלכלי איתן ונאמנים ביותר "לפטרלנד" (מולדת) שלהם. היטלר היה יכול להפיק תועלת עצומה מהכימאים, הפיזיקאים, המהנדסים, הרופאים המומחים והבנקאים. את טירופו בהחרבת מאגר כביר זה של גאוניות וכישרון, ניתן להבין רק כאשר בוחנים אותו באור הכוונת קורות הימים בידי ה'. האלימות המתמיהה וההתלהבות הנפשית של שונאי היהודים היא תופעה מסתורית, המקבלת את השראתה מתכלית אלוקית. צעיר: שנאתו הבלתי שפויה של המן, אכן גרמה לגל התשובה הגדול ביותר בקורות עמנו. חכם: הדבר התרחש מכיוון שאז גילו היהודים הבנה לטיב המאורעות שהתרחשו. "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה" (מגילת אסתר ד', א'), כלומר, הוא הבין את הסיבות שבגינן בא איום החורבן (ילקוט שם). כתוצאה מכך פעל המן באופן עקיף למען עמנו יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שהוכיחו את ישראל (מגילה י"ד ע"א). את נחשול התשובה הגדול שהתרחש אז במשך שלושת ימים ולילות של צום ותפילה, משווים לנחשול ההתלהבות שהיה לפני מתן תורה (שבת פ"ח ע"א), במשך שלושת ימי ההכנה לקבלת התורה (שמות י"ט, ט"ו).
ברם, האנשים מוכי הסנוורים אשר הפכו את עצמם לדוברי היהדות המודרנית לא הבינו דבר וראו בכל רק את יד המקרה. פרשנותם המזויפת הובילה אנשים הרחק מתהליך החזרה בתשובה. אך כל החפץ יכול להבחין בקלות ביד ה' בכל אותם אירועים ויכול הוא גם ללמוד את הלקחים. האם לא היו לנאצים עניינים דחופים יותר מאשר לבלוש אחר כל אדם הנושא אחוז מסוים של דם יהודי בגופו, גם אם משפחתו כבר המירה את דתה מאה שנים קודם לכן? צעיר: ברור כשמש כי מאחר והיהודים נטשו את זהותם היהודית, היא נכפתה עליהם בכח. חכם: אמת. מכל מקום, זכור כי יהדות אירופה הכילה כמה מן היסודות המובחרים של עמנו; אפילו הגרועים שביהודי אירופה היו נעלים מן הטובים שבגרמנים. אך מכיוון שכה רבים מיהודי אירופה שגו בהערצת הגרמנים, נתן ה' לגרמנים חופש פעולה להפגין היטב את מהותם האמיתית. אותם יהודים, אשר החלו להתעלם מן הנשמה, ותוך חיקוי הגויים הקדישו את מרצם לצרכי הגוף, הוכרחו לראות כיצד הובילו מעשיהם אלו להרס הגרוע ביותר בהיסטוריה. בעוד שאבותיהם, אשר הקדישו את מירב מרצם לתועלת הנשמה, שימרו גם את גופם בשלום יחסי תוך חיים סבירים. מאחר וכה רבים חיקו את הגויים וסירבו לנוח ביום השביעי, הוכרחו לעבוד שבעה ימים בשבוע בעמל רצחני. מאחר ושלחו את ילדיהם לבתי ספר לא יהודיים או חילוניים ופסקו מלהעניק להם תלמוד תורה, הותר לנאצים להשמיד לחלוטין ילדים יהודים. מאחר, לראשונה בדברי ימי ישראל, חדלו נשים לכסות את שערן, גילחו אותן הגרמנים במחנות המוות. מאחר ופחתה בעיניהם מעלת הלבוש וההתנהגות הצנועים בחקותם את מנהגי הגויים, הם הוצעדו עירומים לתאי הגזים. מאחר והם ניסו להתערב עם הגויים ולהיטמע בקרבם, הוכרחו ללבוש מגן דוד. הם גם בודדו על ידי כליאתם בגיטאות לפני שהומתו. מאחר וכה כיבדו את הרופאים, בייחוד את המומחים הגרמנים, ניתנו טרף לניסויים ועינויים מרושעים, אשר כפו עליהם הרופאים הגרמנים. מאחר ונטשו את חוקי התורה, כפו עליהם את חוקי נירנברג אשר נישלו מהם את כל זכויותיהם. צעיר: בזמן שבו חוקים מפלים וגיטאות היו כבר נחלת ההיסטוריה הרחוקה, שיבה מפתיעה זו לימי הביניים הייתה באמת תופעה מדהימה. חכם: כל זה היה נס גלוי. עלייתו הפתאומית של פועל עני לעוצמה אדירה של שולט על עמים, שנאתו החולנית כלפי יהודים, שגיאתו הגסה והפטלית בפתיחת חזית שנייה נגד רוסיה, אשר כתוצאה ממנה השיג רק את טבח האוכלוסייה היהודית, וכל שאר פרטי נס מבהיל זה. כל אלו ראויים לעיון מדוקדק, כפי שמאורעות פורים נלמדים על ידינו בעיון במקורות הרבים בתלמוד ובמדרשים. מלימוד כזה נובע הידע האמיתי. צעיר: אם בדרך זו נקטו חכמי התלמוד, לא פלא כי חשו את נוכחות ה' בכל עת; בדרך זו של התבוננות, יכלו להבחין בתכלית מעשי ה' בכל מאורע שהתרחש.

ועל פי הכלל הזה לצורך ביאור הבנת האירועים שהבילו את השואה הנה דייקא דברי קדשו של כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, ויואל משה, הקדמה

והנה מלפנים בישראל בכל הדורות כשהגיעה עת צרה ליעקב, חקרו ודרשו מה זה ועל מה זה, איזה עון גרם להביא לידי כך, לשים לב לתקן ולשוב אל השי"ת, כדמצינו בקראי ובתלמוד. וכן אחר גלות שפאניא חיבר הקדוש החסיד ר' יוסף יעב"ץ ז"ל הספרדי ס' אור החיים מיוסד על כך, לחקור אחר העוונות שגרמו אז הצרה והגלות. וזקני החוות דעת זלה"ה בהקדמת פירושו למגילת איכה כתב ג"כ שאין תועלת לספר הצרות והיגונות אלא אם יספר גם סיבת הצרות שאירע לו למען ישמור עצמו מהסיבות המביאות לידי הצרות, ולכן פי' שם כל מגילת איכה בדרך זה, שבכל מקום שמזכיר הצרה מזכיר גם כן החטא שהיא הסיבה שהביאה את הצרה הזאת, למען נשוב אל ה' בכל לבבינו ולא יוסיף לדאבה אותנו, זת"ד ועיי"ש.‏
ועכשיו בדורנו זה אין צריכין לחפש ולבקש במטמונים את העון שהביא עלינו את הצרה הזאת, כי הוא גלוי ומפורש בדברי חז"ל, שהגידו לנו זאת בפי' שלמדו מקראי שעל ידי העברה על השבועות שלא לעלות בחומה ושלא ידחקו את הקץ ח"ו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה. ובעוה"ר כן הי', המינים והאפיקורסים עשו כל מיני השתדלות לעבור על השבועות הללו לעלות בחומה וליקח מעצמם ממשלה וחירות קודם הזמן, שזהו דחיקת הקץ, והמשיכו לבות רוב בני ישראל לרעיון הטמא הזה. ואיתא במכילתא פרשת יתרו לא תשא למה נאמר, לפי שהוא אומר ולא תשבעו וגו', אין לי אלא שלא ישבע, מנין שלא יקבל וכו', משקבלת עליך להשבע הריני לך לדיין כי לא ינקה וכו'. ופי' שם במרכבת המשנה, שמזה נראה שדנין בשבועה גם על המחשבה כמו בע"ז, ולא אימעוט אלא מקרבן, והביא כן מר"י אלא שכתב אח"כ דמדהשמיט הרמב"ם דין זה שמע מינה דאינו אלא אסמכתא, ועדיין צ"ע, לא עת להאריך בזה.‏

ואני הדל אוסיף עוד חידוד על דברי קדשו שההשתדלויות שעשו לא היו רק מצד של לקיחת השלטון קודם ביאת משיח בן דוד, אלא גם מבחינת כך שהיו שותפים לעידוד רציחת היהודים בשואה בשביל להשיג את מטרותיהם מול הארגון של האומות המאוחדות, רח"ל.


השי"ת יזכנו לשוב בתשובה שלמה לעבודתו ית', ולא לקחת חלק באותם דוחקי קץ משיחינו, ונזכה לראות בב"א במפלת שלטון המינות

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page