top of page

ונתנה לאשר ישר בעיניו - ביאור על פירש״י הראשון עה״ת

למען אחי ורעי! הנה התחלנו מחדש את התורה, וראוי לנו להתחדש עם הבנה ברורה על פירש״י הראשון עה״ת


וכל זה על מנת לצאת מהרעשים של בעלי הדעות המשובשות שכביכול יש לנו לקחת בכוח את ארץ הקודש


ויש לנו כעת להאיר את עניין מצות השמיטה שיחצ"ני קוק עם דעותיהם המשובשות מקרקרים סביב 'היתר המכירה' של קוק


והנה דב"ק של רבי חנוך ב"ר ישראל לוי קרון[1] זיע"א, קונטרס אמרי חנוך[2], בראשית, סי' לד'

גלות בעוון שמיטה, עפ"י דברי רש"י ז"ל (בראשית א, א): "שלא יאמרו הגויים לסטים אתם - ברצונו נטלה מכם ונתנה לנו", וכו', וגם שמיטה היא כעין זה, שהקדוש-ברוך-הוא ברצונו נטלה לארץ והפקירה לכל.
אך כאשר אין מקיימין מצוות שמיטה ממילא יש להאומות טענה: לסטים אתם, ונוטלין, ח"ו, מישראל את ארצם.

להמשך לימוד ולהפצה מצ"ב הקונטרס המלא כל טוב ונתנה לאשר ישר בעיניו - ביאור על פירש״י הראשון עה״ת

_________________

[1] רבי חנוך לוי ב"ר ישראל קרון זיע"א – נכדו של כ"ק האדמו"ר מראדמוסק, רבי שלמה חנוך 'תפארת שלמה' זיע"א. מתלמידיו של כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב, רבי אברהם בורנשטיין 'אבני נזר' זיע"א. [2] אמרות טהורות, דברי מוסר וחסידות, על סדר הפרשיות


פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page