top of page

ונתנה לאשר ישר בעיניו - ביאור על פירש״י הראשון עה״ת

למען אחי ורעי! הנה התחלנו מחדש את התורה, וראוי לנו להתחדש עם הבנה ברורה על פירש״י הראשון עה״ת


וכל זה על מנת לצאת מהרעשים של בעלי הדעות המשובשות שכביכול יש לנו לקחת בכוח את ארץ הקודש


ויש לנו כעת להאיר את עניין מצות השמיטה שיחצ"ני קוק עם דעותיהם המשובשות מקרקרים סביב 'היתר המכירה' של קוק


והנה דב"ק של רבי חנוך ב"ר ישראל לוי קרון[1] זיע"א, קונטרס אמרי חנוך[2], בראשית, סי' לד'

גלות בעוון שמיטה, עפ"י דברי רש"י ז"ל (בראשית א, א): "שלא יאמרו הגויים לסטים אתם - ברצונו נטלה מכם ונתנה לנו", וכו', וגם שמיטה היא כעין זה, שהקדוש-ברוך-הוא ברצונו נטלה לארץ והפקירה לכל.
אך כאשר אין מקיימין מצוות שמיטה ממילא יש להאומות טענה: לסטים אתם, ונוטלין, ח"ו, מישראל את ארצם.

להמשך לימוד ולהפצה מצ"ב הקונטרס המלא כל טוב ונתנה לאשר ישר בעיניו - ביאור על פירש״י הראשון עה״ת

_________________

[1] רבי חנוך לוי ב"ר ישראל קרון זיע"א – נכדו של כ"ק האדמו"ר מראדמוסק, רבי שלמה חנוך 'תפארת שלמה' זיע"א. מתלמידיו של כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב, רבי אברהם בורנשטיין 'אבני נזר' זיע"א. [2] אמרות טהורות, דברי מוסר וחסידות, על סדר הפרשיות


Comentarios


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page