top of page

וכאב המיסר את בנו הוא מיסרכם

למען אחי ורעי! הנה עלה לתרופה לכבוד היום הנשגב, הוא יום הכיפורים, מתוך הספה"ק מליצי אש, ט' תשרי, אות נ"ה

ביומא פ"ה אר"ע אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים, נ"ל ד'מי' ר"ת מ'כות י'סורין, ואמר - אז אשריכם ישראל, אם לא תמתינו שמלעיל יכריחו אתכם לשוב, אלא 'לפני מי' - בטרם שבא עליכם המכות והיסורין - 'אתם מטהרים' עצמכם,
ואפי' הגרועים שבכם שאינם שבים לפני המכות ויסורין אלא ממתינים בתשובה עד 'ומי' - שבא עליהם מן השמים מכות ויסורין, מ"מ אשריכם שלא יהי' העונש כבד מאד אלא יבא ברחמים, דהא ה'מטהר אתכם' הוא 'אביכם שבשמים' שירחם עליכם, וכאב המיסר את בנו הוא מיסרכם.

שהשי"ת יהי' בעזרנו למען כבוד שמו לעזור לנו לחזור בתשובה שלמה שתהי' רצויה לפניו ועל ידי זה נזכה לתשועת עולמים, בב"א


וכאב המיסר את בנו הוא מיסרכם... אבינו מלכנו
וכאב המיסר את בנו הוא מיסרכם... אבינו מלכנו

פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! הנה יש לתהות בעניין שמעון ולוי ע"ה, מדוע יעקב אבינו ע"ה כ"כ מעביר עליהם ביקורת קשה, כדכתיב (ברא' מט' ה'): "שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם". ופירש"י שם: "כלי חמס" - א

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page