top of page

הפלורליזם בשמו החדש הכלה

למען אחי רועי! הנה שומעים הרבה את הביטוי הנ"ל הכלה, מהי בעצם משמעותו היא שלנסות לבלבל לנו בשכל שנקבל 'נכיל' בתוכנו את המעוות


מדוע בעצם כבר השתמשו בביטויים הללו רבני המזרחי ולא בשמו האמיתי, כי הם עברו 'הנדסת תודעה', לאחר שכבר לפני כמה עשורים רבני הצה"ד תקפו את ה'פלורליזם' בכל מיני ספרים כי זה הי' פופולרי באותם ימים, אבל עדיין מכיוון שהם משתמשים בפלורליזם, כי על הפלורליזם בנויה הציונות הדתית, זה אחד מהיסודות שלה


לכן היו צריכים להמציא ביטוי דהיינו לעשות 'מכבסת מילים' או במילים אחרות 'הנדסת תודעה'


השי"ת יהי' בעזרנו להנצל ממפורסמים של שקר, ושנצליח לצאת מכל הטרדות שיש לנו בעבודת השי"ת ויזכנו להיות דבקים בו ית'פוסטים קשורים

הצג הכול

למען אחי ורעי! דרשה מאת רבי נתן יוסף מייזעלס זיע"א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל, ועוד שמעתי אודות הגרנ"י מייזעלס זצ"ל: רביה"ק מסאטמאר זי"ע הורה לו כמה

למען אחי ורעי! הנני שמח להביא בפניכם מאמר המתייחס לענייני דיומא 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מאת הגאון הצדיק רבי נתן יוסף ב"ר שלמה מייזעלס זיע״א (אב"ד ור"מ דקהל אבני שלמה מאנסי יצ"ו, איש אמונו של רבינו

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page