top of page

העתירו אל ה' עבור רבי יצחק טוביה בן ריקל

למען אחי ורעי! העתירו אל ה'


תלי"ת תפילות ישראל בכל מקומות מושבותיהם עשתה רושם, וחל שיפור ניכר במצב בריאותו של מרן שליט"א, אולם עדיין זקוקים לרחמי שמים מרובים שיתרפה לגמרי ויחזיר לאיתנו כבראשונה.


לזאת בהוראת הרבנים הגאונים ראשי הכוללים שליט"א

יתקיימו תהילים בהיכלי הכוללים

להתפלל ולהתחנן אל ה' שיחוס עלינו ועל כל עמו בית ישראל וישלח רפואה שלימה לאבינו רועינו עטרת ראשנו ותפארתנו רבן של ישראל מרא דארעא קדישא

כ"ק מרן הגה"ק

רבי יצחק טוביה בן ריקל

מייסד ונשיא 'מבצר הכוללים עטה"ק בארה"ק'

והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים
עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page