top of page

ביאור למסכת אבות, פרק ב משנה ג

למען אחי ורעי! לכבוד קריאת מסכת אבות בקריאה נעימה נהגו ישראל קדושים ללמוד מסכת אבות והנה כמה פירושים על פרק ב' משנה ג'

הוו זהירין ברשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן.
נראין כאוהבין בשעת הנאתן.
ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו.

וראוי ללמוד את דב"ק של הרמב"ם - מאוד ראוי לציין שבדורנו אנו נהגו בעלי הדעות המשובשות לנסות לספח את הרמב"ם למחנה שלהם, כביכול הם סומכים על אילנא רברבי, בכך שלכאורה יש סמך לכפירה הציונית מדב"ק של הרמב"ם, אך עפרא לפומיהו, כי אין להם בכלל השגה ברמב"ם, וגם ניכר שכל מה שמנסים להביא מהרמב"ם הכל מבוסס על סילופים - ונחזור לדוכתא.

כבר בארנו שהרשות היא שלטונות. והוא מספר במידותיהם, ומזהיר מהם:

והנה ברור מיללו צדיקי האמת והצדק שיצאו נגד הכפירה הציונית, אפילו בלא שום הקשר לציונות הכפרנית, אלא כל סוג של שלטון צריך להתרחק מהם ומהמונם.


ןלא לחינם תמיד מצינו שנביאי האמת והצדק תמיד יצאו נגד השלטון המושחת ששלט בעמא קדישא ודרדר אותו לעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות וכן בבית שני לשנאת חינם.


רבי שלמה עדני זיע"א, מלאכת שלמה, שם

סימן דלית שכתוב קודם 'הוא היה אומר' צריך למחוק אותו משם ולכותבו אחרי כן קודם 'הלל אומר'. י"ס דגרסי כאן משנה זו 'ר' ראובן בן אצטרובלי אומר אין אדם נחשד בדבר אלא א"כ עשאו או עשה כיוצא בו או שחישב לעשותו או שראה מתעסקים בו והטה אזנו לשמוע את דבריהם, הוא היה אומר הדמסיות והמרחצאות ואסטרטיות לשם מלכות זו עושין ואינו לשם שמים' כך כתב החכם הר"ר יהוסף אשכנזי ז"ל וכתב עוד ר' הלל אומר כן הוא ר' הלל ברוב הספרים'.

ומכאן יש לנו חידוש גדול שמה שנעשה לשם המלכות הוא בדיוק ההפך מעשיה לשם שמים.


והשי"ת יהי' בעזרנו להתרחק ולא להתוודע לשלטונות, כי ההתעסקות בה היא הפך הגמור של יראת השי"ת ואהבת השי"ת

הגהות על מסכת נזיר בכתי"ק של רבי שלמה עדני (בעל מלאכת שלמה על המשנה) משנת ה'שע"ו. והחתימה אני שלמה בר ישועה עדני רי"ת
הגהות על מסכת נזיר בכתי"ק של רבי שלמה עדני (בעל מלאכת שלמה על המשנה) משנת ה'שע"ו. והחתימה אני שלמה בר ישועה עדני רי"ת

ציון המצויינת בבית העלמין העתיק שבחברון של רבי שלמה עדני בעה"מ הספה"ק מלאכת שלמה
ציון המצויינת בבית העלמין העתיק שבחברון של רבי שלמה עדני בעה"מ הספה"ק מלאכת שלמה

מלאכת שלמה על מסכת עוקצין (שנת ה'שס"ה), בכתי"ק וחתימתו של רבי שלמה עדני זיע"א (תלמיד רבינו חיים וויטאל ורבינו בצלאל אשכנזי)
מלאכת שלמה על מסכת עוקצין (שנת ה'שס"ה), בכתי"ק וחתימתו של רבי שלמה עדני זיע"א (תלמיד רבינו חיים וויטאל ורבינו בצלאל אשכנזי)
מלאכת שלמה על מסכת נשים וטהרות (שנת ה'שס"ה), בכתי"ק וחתימתו של רבי שלמה עדני זיע"א (תלמיד רבינו חיים וויטאל ורבינו בצלאל אשכנזי)
מלאכת שלמה על מסכת נשים וטהרות (שנת ה'שס"ה), בכתי"ק וחתימתו של רבי שלמה עדני זיע"א (תלמיד רבינו חיים וויטאל ורבינו בצלאל אשכנזי)
הגהות על מסכת מעילה בכתי"ק של רבי שלמה עדני זצוק"ל
הגהות על מסכת מעילה בכתי"ק של רבי שלמה עדני זצוק"ל

הגהות על מסכת זבחים ומנחות בכתי"ק של רבי שלמה עדני זצוק"ל
הגהות על מסכת זבחים ומנחות בכתי"ק של רבי שלמה עדני זצוק"ל

הגהות על מסכת מנחות בכתי"ק של רבי שלמה ב"ר ישועה עדני זיע"א
הגהות על מסכת מנחות בכתי"ק של רבי שלמה ב"ר ישועה עדני זיע"א

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page