top of page

אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם

למען אחי ורעי! הנה כתיב במגילה (פרק ט' פס' א'):

"וּבִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ הוּא חֹדֶשׁ אֲדָר בִּשְׁלוֹשָׁה עָשָׂר יוֹם בּוֹ אֲשֶׁר הִגִּיעַ דְּבַר הַמֶּלֶךְ וְדָתוֹ לְהֵעָשׂוֹת בַּיּוֹם אֲשֶׁר שִׂבְּרוּ אֹיְבֵי הַיְּהוּדִים לִשְׁלוֹט בָּהֶם וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם".

והנה נאמר במס' מגילה דף יג ע"א:

"ואמאי קרי ליה 'יהודי' על שום שכפר בעבודה זרה שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי כדכתיב "איתי גוברין יהודאין וגו'"

דהיינו מי היחידים שהצליחו ללשלוט על שונאיהם היו רק אלו שהיו ראויים להקרא 'יהודים' משום שכפרו בעבודה זרה.


כי שונאיהם מתייחס גם לאלו ששונאי את יהדותם, אלו רשעי ישראל, כפי שנאמר ע"י ישעי' הנביא ע"ה:

"שִׁמְעוּ דְּבַר־ד' הַחֲרֵדִים אֶל־דְּבָרוֹ אָמְרוּ אֲחֵיכֶם שֹׂנְאֵיכֶם מְנַדֵּיכֶם".


וביאר שם כדקא יאות חד מקמאי, רבי ישעיה די טראני 'רי"ד הראשון' זיע"א

(ה) שמעו דבר יי', הצדיקים החרדים אל דברו.
אמרו אחיכם - אילו רשעי ישראל, שהם שנאיכם ומנדיכם - מרחיקים אתכם ואינם רוצים להתקרב אליכם, כמו "המנדים ליום רע" (עמ' ו , ג). אומרים לכם: למען שמי יכבד יי' - שמעשינו הגונים יותר ממעשיכם, והשם מתכבד בנו יותר מכם. וזה נאמר על הקראים ועל כל כיוצא בהם, המבזים דברי חכמים ומחזיקים בשטותם. אומר להם הנביא לצדיקים: ונראה בשמחתכם בעת הישועה, והם יבשו כשיראו ישועתכם, ולהם לא יהיה חלק בה עמכם.

והרי גם הציונות היא עבודה זרה, כי ניכר שכל מי שהולך בהתחברות לרשעי ישראל הוא ג"כ ממנדי הצדיקים ששומעים אל דברו, כי ניכר הדבר שהם מעדיפים את הקידומים אצל הרשעים, והדרך היא ע"י ביזוי אלו שמתנגדים לכפירה הציונית.


וכן איתא בדב"ק של רבי אלחנן בונים ב"ר נפתלי בינוש װאַסערמאַן הי"ד זיע"א, עקבתא דמשיחא, הרעיון הלאומי, פיס' לה, עמוד 48:

..."נמצא כי הרעיון הלאומי כמות שהוא, אינו מוכר על ידי התורה ואינו אלא אליל חדש שגם הוא עבודה זרה. במרוצת הזמן הוליד הרעיון הלאומי בן ונקרא שמו: דתי-לאומי. שם זה מורה כי התואר דתי לבדו אינו מספיק, יש להשלימו בתואר 'לאומי'. השם הזה לכשעצמו, מהוה כפירה באחד מיסודות האמונה. נאמר: "תורת ה' תמימה", אין היא חסרה דבר הינה ומום אין בה. הוזהרנו: "לא תוסיפו" ו"כל המוסיף גורע". אם הרעיון הלאומי הוא בבחינת עבודה זרה, אזי הרעיון הדתי-לאומי הוא בבחינת עבודה זרה בשיתוף. לאמיתו של דבר ניסו כבר בעבר הרחוק להוסיף תורה שניה על תורתנו"...

נזכה לראות בב"א בישועת השי"ת, בחסד וברחמים.


המן מוביל את מרדכי לבוש בבגדי פאר ברחבי העיר, במצוותו של אחשוורוש
המן מוביל את מרדכי לבוש בבגדי פאר ברחבי העיר, במצוותו של אחשוורוש


פוסטים קשורים

הצג הכול

Commentaires


כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page