top of page

על כבודי לא מחיתם ועל כבוד בשר ודם מחיתם

למען אחי ורעי! הנה לאחרונה רואים תמונות וסרטונים של חרדים שמפגינים, הם לא צולמו במאה שערים או ברמת בית שמש ב', אלא באזור שכונת רוממה שנמצאת תחת הסגר


בשכונת היפי נפש שתמיד דאגו להגיד שהם אנשים נחמדים 'מה יפיפית'

אנשים שהולכים להצביע בבחירות כל פעם כמו עדר שוטים

אנשים שדאגו להגיד שהפגנות נגד המדינה שהם חילול ה'

אנשים שתמיד דאגו להגיד שהם נגד האלימות של הקיצונים ממאה שערים ושהקיצונים לא מייצגים אותם ושהם הרוב החרדי השפוי שמכבד את מדינת ישראל.


אותם אנשים הם אלו שיצאו עכשיו להפגין כמו קומץ הקיצונים שהם תמיד דואגים להשמיץ


אז למה הם פתאום נהיו כל מה שהם תמיד התנגדו לו, אלא מאי כאשר זה נוגע לקישקע שלך אז אתה כבר נהיה קונצנזוס


ומעניין לעניין באותו עניין כאשר קרו עוולות נוספות על ידי שלטון הערב-רב מיד תמצא אותם בצד שמעדיף לשתוק, כעין פרתו של רבי אלעזר בן עזריה


וכיום אותם יפי נפש נזכרו לצעוק על הנוחות האישית שלהם כאשר שכונתם נמצאת תחת סגר כשהם ממלאים את פיהם בצעקות על הרדיפות שעובר הציבור 'החרדי' פתאום האיסור החמור 'להפגין' כבר לא קיים בלקסיקון שלהם


או אולי עכשיו באמת יזכו להתעורר ובאמת עכשיו בבחירות הבאות יזכרו שברגע האמת כל המפלגות שהבטיחו הבטחות שקריות, הם לא יבואו לקיים את 'ככל אשר יורוך העסקנים'.


ושנזכה לצאת מהמעגל הקסמים שעליו הזהיר אותנו הלל הזקן ע"ה (מסכת אבות, פ"ב מ"ו)

אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים. אמר [לה], על דאטפת, אטפוך. וסוף מטיפיך יטופון.


פירש שם הרמב"ם זיע"א

ר"ל שאתה נהרג בעבור שהרגת זולתך ואשר הרגך עתיד ליהרג הכוונה בזה המאמר שפעולות הרעות ישובו בראש עושיהם כמו שאמר עונותיו ילכדונו [את] הרשע וגו' ואומר בור כרה ויחפרהו ואמרו חכמים במדה שאדם מודד בה מודדין לו וזה דבר הנראה לעין בכל עת ובכל זמן ובכל מקום שכל מי שיעשה רע ויחדש מיני החמס ופחיתיו' שהוא עצמו יוזק מן הרעות ההם בעצמם אשר חדש מפני שהוא למד מלאכה שתעשה נזק לו ולזולתו וכן כל המלמד מעלה שמחדש פעל טוב מן הטובות יגיעהו תועלת הפעל ההוא מפני שהוא מלמד דבר שיעשה טוב לו ולזולתו ודברי הכתוב בזה טובים מאד אמר כי פועל אדם ישלם לו:

הפגנות החרדים ברוממה

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page