top of page

׳מצב הרוח׳ לא טוב... אם צריכים לשקר

אחי ורעי! מכיוון שמאמרי הנפלאים שמציגים באור יקרות את הקונטרס 'קול השופר', הפריע לכמה מהעסקנים האומללים של הציונות/הדתית והיו מוכרחים לחשוב איזה סוג של מענה יועיל ביותר כדי למכור את הבלוף כאלו קוק נחשב לגדול הדור (עפ"ל)... כי כאשר אין מענה לטענות שמופנים נגדם אז הם פונים כרגיל למה שהם הכי טובים בלעשות וזה לשקר לאלו שעדיין לא התעוררו להבין את הטעות שהם חיים בה, דהיינו הצבור הדתי/לאומי.


והנה החליטו לפרסם מאמר מלא שקרים וסילופים (כי הרי בכך הם הכי טובים), כדי לנסות למכור שוב פעם את הסחורה הפגומה שלהם המכונה קוק


והנה מצאו להם אומר לכתוב גיבובי שטויות והמצאות שאין להם שחר באווןגליון פרשת שבוע המכונה 'מצב הרוח' (מלא בפרסומות בענייני חולין עם תמונות נשים משלובים עם מאמרי הדיוטות וכפירה), ולא לחינם יצא בפרשת קורח כי באמת הינם כקורח ועדתו - קובץ להורדה עם הערות הנצרכות להבין היכן שיקרו וסילפו


וכתוספת להשלמת הענין כדקא יאות אגרתו של האמרי אמת,


ולכן ראוי להזכיר כמה וכמה דברים נחוצים לגבי קוק שהפכו אותו לסוג של עגל זהב (רח"ל) ולא לחינם ד"ר ויצמן מצא את קוק שיתאים למשימה שלו, מישהו שישתף עמהם פעולה, כי הי' ידוע בשיתוף הפעולה שלו עמהם והם תגמלו אותו בכך שרוממו את תדמיתו ע"י העיתונים, מה שידוע בשם יחצנות, וכך תיאר זאת 'אגרת קודש'[1] מאת רבי ברוך ראובן שלמה ב"ר משה הלוי יונגרייז[2] זיע"א

י. אחרי עבור זמן קט, נמשכו אל רבי קוק עוד איזה מנהלים מאיזה מוסדות אשר חשבו לעשות ע"י עסקים טובים, המוסדות הללו פרסמו את רבי קוק לקדוש וטהור גאון וחסיד וכו' כדי שהשפעתו תעשה רושם ותביא כסף בכנפיה. ובהמשך הזמן התחיל לחתום עצמו רב של כל ארץ ישראל ולכבוש הכל ת"י ולא עמד בדבורו אשר הבטיח לרבותינו הגאונים שליט"א.


טו. והעתונות המקומית, כלה חפשית היא, והננו סובלים גם ממנה הרבה, בהוציאה עלינו דבות שוא ושקר, ומרימים על נס את רבי קוק וסיעתו כי העתונות מושחדה ג"כ מהם, וע"כ אין להתחשב כלל עם דבריהם, ולרחמי שמים אנו מצפים, כי ישלח לנו גוא"צ בב"א.


והנה מצינו שלאחר יצא לאור ספר הדרשות 'אורות' יצאו נגדו גדולי ישראל והוציא נגד קונטרסים אחד 'קול השופר' ו'קול גדול', והנה הואילו להוציא לאור ספר שנקרא אגרות הראי"ה חלק ה'[3] ובו נמצאת אגרת פד, בו מתאונן קוק בפני חסידיו (שככל הנראה חשבם לחסידים שוטים) בכך שאחד הטענות שטען בפניהם הוא העובדה שמשקרים עליו שקר - כך הוא טען - והטענה השיקרית שמפיצים נגדו היא שהרבנות מקבלת כסף מהחילונים וכך הוא טוען

...בתוך הדבות שלהם הם מדגישים דרך אגב, שהרבנות הראשית היא לוקחת כסף מהציונים והננו מודיעים שזהו שקר גמור.


אזי שאין זה בכלל שקר, אלא האמת לאמיתה, ובנוסף לכך הרי הרבנות הוקמה ע"י ד"ר חיים ויצמן, אזי שלא רק שהרבנות הוקמה ע"י החילונים, אלא שג"כ בהנהלת הרבנות הראשית עמדו חילונים מטעם הועד הלאומי וההסתדרות הציונית בשביל לפקח שהרבנים יפעלו לפי טובתם האישית של הציונות, ולא לטובת כלל ישראל ולא לטובת תורתינו הק'


אזי שכאן מתגלה עד כמה קוק נהג לשקר לאלו שנוהים אחריו, ורואים שעד היום אלו שהינם 'ממשיכי דרכו' ממשיכים באותה צורה להציג את קוק כגדול האומה, כאשר בפועל הינם ממשיכים את התעלומה של גניבת הדעת שהיתה מאז ועד היום ע"י החילונים, גם דרך האווןגליונות פרשת שבוע שלהם בהם הם מפרסמים דברי מינות כפירה הבל ורעות רוח משולבים עם פרסומות בעניני חולין עם תצלומי נשים, רח"ל


עד כמה אומללים הם ההולכים אחרי אלו שמשקרים בתורה, השי"ת יזכו להנצל מהם ומהמונם, ונזכה לפקוח עינים ולהציל יהודים מנביאי השקר למיניהם, כגון קוק וכת דיליה ממשיכי דרכו של נתן העזתי שר"י.

השקרים שהאי"ה קוק מוכר לחסידיו 'בתוך הדבות שלהם הם מדגישים דרך אגב, שהרבנות הראשית היא לוקחת כסף מהציונים והננו מודיעים שזהו שקר גמור'

אגרות הראי"ה כרך ה', אגרת פד - דמעת עיני, בו מתואר הכיצד מנסה קוק להציג עצמו כצדיק מעונה, אך ממלא פיו שקרים

המדור קרה קורה יקרה מתוך מצב רוח פרשת קרח, כשלא מצליחים להתמודד עם טענות אז משקרים

________________________

[1] מובא מתוך הספה"ק שו"ת שלמת חיים חלק א' – על שו"ע או"ח (ברוקלין, ה'תשל"ו), איגרות קודש על ענין מלחמת הדת בדבר הרבנות בירושלים, דף ב' ע"א-ד' ע"א


[2] רבי ברוך ראובן שלמה ב"ר משה הלוי יונגרייז זיע"א – נולד לערך בשנת ה'תר"ב או ה'תר"ד, בקאשוי. אביו הינו רבי משה הלוי יונגרייז זיע"א (אב"ד קאשוי, מתלמידיו של רבי אהרן דוד דייטש (בעל 'גורן דוד'), ושל הכתב סופר זיעועכי"א). חתנו של רבי דוד יולס מברעזאווא זיע"א (חתנו של רבי אברהם שאג זיע"א). עלה לארה"ק שם נהי' לאחד מעסקני ורבני היישוב החרדי בירושלים וממקימי "העדה החרדית". ושימש מגיד שיעור בכמה ישיבות בירושלים. נפטר בו' ניסן ה'תרצ"ד, מנו"כ בהר הזיתים.


[3] הוצאת מכון צבי יהודה, ירושלים, ה'תשע"ט

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page