top of page

המזרחי שמקיימים מצות התוכחה רק על ישוב ארץ ישראל

אחי ורעי! דע לך שהנה מצינו שבעלי הדעות המשובשות, שמרבים לכתוב על ה'אהבת ישראל' שיש להם לפורקי עול תורה ומצות וחידשו חידוש לעצמם ע"פ משהו שאיננו קשור כלל וכלל לימוד הנ"ל שישנו איסור להוכיחם, ומביאם את דב"ק של רבי יהונתן וולינער זיע"א, מרגניתא טבא, אהבת חסד סע' יז

להשתדל בטובת חברו ולרדוף אחר השלום ולהיזהר מלאו דלא תשנא, ואף ברשע גמור יש איסור לשנאתו כל זמן שלא הוכיחו, ואין בדור הזה מי שיודע להוכיח, שמא אם היה לו מוכיח היה מקבל. רק יבקש רחמים עליו שיעזרהו ה' על תשובה שלמה.


אבל פתאום כל ה'אהבת ישראל' שלהם נעלמת כאשר מגיעים לענייני ישוב ארץ ישראל, או אז פתאום יתחילו לקיים את ה'הוכח תוכיח' השכם והעריב מקיים על ענייני ישוב ארץ ישראל,


ולא יניחו ידם בצלחת אלא בכל דרך ואמצעי הינם פועלים לכך ע"י הפגנות, עיתונים, מאמרים, סטיקרים, כרזות, ימי עיון, ספרים, צמידים, עלונים, הסתות לרצח, פולסא דנורא, ומה לא על מי שמוכן לוותר על השטחים ולהעבירם לשליטת הישמעאלים...


ומכך יש לנו ללמוד עד כמה בעלי הדעות המשובשות הינם דו-פרצופים וחנפנים, שאילו היינו מדברים על שמירת שבת, ושאר התרי"ג מצות הס מלהזכיר 'הוכח תוכיח'... - ועל כת זו נאמר שאין זוכים לקבל פני שכינה, וכן איתא בדב"ק של רבי יוסף חיים הבבלי 'בן איש חי' זיע"א, בן יהוידע, גיטין דף לא ע"ב

ארבע רוחות מנשבות בכל יום... ורוח מזרחית רמז לחניפות[1], שהוא מזריח אור הכבוד על זה האדם שמחניף לו ומדבר בשבחו. ואמר עוד רוח צפונית שהוא השקר, מנשב עם כולם, שהמחנף והליצן והמספר לשון הרע, כולם מלאים שקרים, דמלאכתם תצליח בידם ע"י השקר יותר.
...ורוח מזרחית נקרא הוו"א שרק"י[2], והוא רוח קשה וחם...

מצות התוכחה רק על ישוב ארץ ישראל
מצות התוכחה רק על ישוב ארץ ישראל

~~~~~~


אבל מן הראוי לעיין בהרחבה במשנתו של החפץ חיים כדקא יאות בשביל להבין שאין כוונתו הק' היתה לכל ההבנה המשובשת שנוהגים בעלי הדעות המשבשות להפליא להתלות עליהם כאשר מדברים על דרכיהם המקולקלותרבי ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן 'החפץ חיים' זיע"א, חפץ חיים, כלל ח' סעיף י"ג

אֶלָּא כְּלַל הַדְּבָרִים בְּקִצּוּר הוּא כָּךְ, כָּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל מְצֻוֶּה, שֶׁלֹּא לְקַבֵּל לָשׁוֹן הָרָע עַל שׁוּם אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל, חוּץ מֵעַל אֶפִּיקוֹרְסִים וּמַלְשִׁינִים וְכַיּוֹצֵא בְּאֵלּוּ, אוֹתָם, שֶׁיָּצְאוּ מִכְּלַל "עֲמִיתֶךָ".רבי יושע בער סאלאווייציק זיע"א

הגאון רבי יושע בער סאלאווייציק זצ"ל (בן מרן הגרי"ז זיע"א) סיפר, כי בכתב ידו של החפץ חיים בספרו על לשון הרע נמצא כתוב: "על כת הציונים לית בהו משום לישנא בישא".רבי ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן 'החפץ חיים' זיע"א, ילקוט דעת תורה

כאשר נוסדה הסוכנות (זה הוא הציוניסטישע ארגענזאציע) בקשו עסקנים מהם ראשי הצענטראל רליף באמעריקא שתמך בהישיבות פולין וליטא, שהחפץ חיים יצטרף לסוכנות "כמועמד הלא ציוני" וברמז כי סרובו עלול לסכן את קיום הישיבות. אמר החפץ חיים זצוק"ל מוטב שיסגרו כל הישיבות חס ושלום ולא להצטרך לתת יד לפושעים.ילקוט מאמרים אום אני חומה, ה' חוקת תשי"ג

כשנסעו בצוותא חדא מרן החפץ חיים והגאון ר' ז. מירושלים. רבי ז. לא הכיר עדיין את החפץ חיים ולא ידע מי הוא האיש הזקן היושב לצדו. באמצע הדרך פתח החפץ חיים את פיו הק' ודבר על רב אחד מכת ה"מזרחי".
הפסיקו ר' ז. ואמר ראיתי בירושלם ספר אחד וחפץ חיים שמו, חושבני כי אילו ראה כבודו את הספר לא היה מדבר כדברים האלה. השיבו החפץ חיים אמנם גם אנכי יודע מספר זה, יעיין נא כבודו בסעיף זה וזה ויווכח כי פעמים שמותר ואף חובה לספר...רבי אהרן ב"ר משה אריה ראזנבערג שליט"א, משכנות הרועים[4]

וכן הי' פעם שדרש החפץ חיים בעיר אחת והוכיח את הציבור להזהר ולא להתחבר לאנשים בעלי דעות פסולות וכדומה.
קם אחד מן הקהל שלא ידע מי הוא הבעל דרשן, וקרא לעבר הבימה "אולי הרב לא יודע, אך לא מכבר יצא לאור ספר "חפץ חיים" ושם מזהיר שלא לדבר לשון הרע...


_____________

[1] מסכת יומא, דף פו ע"ב

מפרסמין את החנפין מפני חילול השם שנאמר ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו תשובת המוחלטין מעכבת הפורענות ואף על פי שנחתם עליו גזר דין של פורענות שלות רשעים סופה תקלה והרשות מקברת את בעליה ערום נכנס לה וערום יצא ממנה ולואי שתהא יציאה כביאה


רש"י הק' זיע"א, שם

מפרסמין את החנפין - שהן רשעים ומראין עצמן כצדיקים, אם יש מכיר במעשיו מצוה לפרסמו מפני חילול השם, שבני אדם למידין ממעשיו, שסבורין עליו שהוא צדיק, ועוד, כשבא עליו פורענות בני אדם אומרים מה הועיל לו זכותו:


[2] וזה מתקשר למה שאמר לעיל שהם מראים שקרים, שרק"י הוא מורכב מאותיות 'שקר'


[3] ריינס


[4] מתוך כריכה פנימית:

משכנות הרועים

ליקוט גדול מגדולי ישראל הרועים בענין ציונים, וציונות, אגודה, מדינתם, עברית, בחירות, התבדלות, קבלת כספים, ועוד.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page