top of page

מדינה יהודית בת בארי

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה איתא בחומש בראשית, פרק לו פס' ב'

עֵשָׂו לָקַח אֶת־נָשָׁיו מִבְּנוֹת כְּנָעַן אֶת־עָדָה בַּת־אֵילוֹן הַֽחִתִּי וְאֶת־אהֳלִֽיבָמָה בַּת־עֲנָה בַּת־צִבְעוֹן הַֽחִוִּֽי[1]׃


ושם רש"י הק' זיע"א מפרש בד"ה אהליבמה

היא יהודית, אותו רשע כינה שמה יהודית, לומר: שהיא כופרת בעבודה זרה כדי להטעות את אביו.


דהיינו מכיוון שעשו הרשע ידע שיצחק אביו יתנגד לנישואי בנו עם עובדת ע"ז הוא טוען בפניו ששמה 'יהודית' דהיינו שהיא כופרת בע"ז[2], ואולי אפילו טען שעברה גיור "כהלכתו" במכון גיור כלשהו


וכך גם מצינו שכאשר מנסים להציג את 'מדינת ישראל' שחז"ל תיארו אותה כ'מלכות של מינות'[3] ו'שלטנותא דערב-רב'[4] נוהגים לערברב שני מושגים שאינם הולכים יחד והם 'מדינה' עם 'יהודית' ולשלב אותם 'מדינה יהודית' למרות ששניהם סותרים זה לזה, ואין כאן מקום לחשוב ששניהם יכולים לדור בכפיפה אחת, הרי מי שחושב ואומר כך הרי שהוא משקר לעצמו ולאחרים - ומילא אם הוא רצה לחיות עם שקר מדוע להחטיא את הרבים - וישנם מבעלי הדעות המשובשות שיודעים דבר זה, אבל הם מעדיפים לשקר לעמכה בית-ישראל בשביל תאוות ממון וכבוד, רח"ל.


וכן איתא בדב"ק של כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, חידושי תורה, פרשת קרח, עמוד ר"נ

עוד יש לפרש דהנה מנהיגי ישראל בשעה שמנהגים את העם על דרך הישרה אין לך מעלה יותר גדולה מזה, אמנם לעומת זה כשיש בישראל חס ושלום מנהיגים לא טובים הם גורמים מכשולים היותר גדולים, וכמבואר בגמרא (בבא קמא דף נ"ב ע"א) כד רגיז רעיא על ענא עבד לנגדא סמותא[5], פירש רש"י כשהמקום נפרע משונאי ישראל ממנה להן פרנסין שאינן מהוגנין, וכמו שרואין זאת בחוש בעוונותינו הרבים בדור האחרון הזה עיקבתא דמשיחא שניבאו לנו חכמינו זכרונם לברכה באומרים (סוטה דף מ"ט ע"ב) פני הדור כפני וכו' וסיימו אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, וכן מצינו בפסוקי (יחזקאל ל"ד) שהנבואה מקוננת על רועי ישראל ופתח לומר הוי רועי ישראל עד שסיים לבסוף שהקדוש ברוך הוא יציל צאנו מהם


ועוד נציין שהדבר היותר מבדח לגבי אותה הצהרה של 'מדינה/יהודית' שלפני כך וכך שנים גם החלו להוסיף לאותו מושג ביטוי חדש הנקרא 'מדינה יהודית דמוקרטית' וזה ככל הנראה ע"מ לעקור מחשבת מינות זו שזוהי 'מדינה יהודית' וככל הנראה ג"כ לאחר זמן מה אולי כבר לאחר שיסיימו לבצע זממם ישמיטו את התיבה 'יהודית' ואח"כ יקראו לה 'מדינת אהליבמה דמוקטרית'


עשרת הדברות שנתנו למשה בסיני

--------------------------

[1] רבינו דוד קמחי 'רד"ק' זיע"א, יהושע, פרק ט פס' ז

ובדרש: מה הוא החוי וכי חוים היו? אלא שעשו מעשה חויא פירוש נחש, כלומר שרמו את ישראל כמו הנחש שרמה את חוה.


[2] מסכת מגילה, דף יג ע"א

רבי יוחנן אמר: לעולם מבנימן קאתי, ואמאי קרי ליה 'יהודי'? - על שום שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא 'יהודי', כדכתיב: (דניאל ג יב) אִיתַי גֻּבְרִין יְהוּדָאיִן [דִּי מַנִּיתָ יָתְהוֹן עַל עֲבִידַת מְדִינַת בָּבֶל שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ לָא שָׂמוּ עליך עֲלָךְ מַלְכָּא טְעֵם לאלהיך לֵאלָהָךְ לָא פָלְחִין וּלְצֶלֶם דַּהֲבָא דִּי הֲקֵימְתָּ לָא סָגְדִין]


[3] ע"פ מס' סוטה דף מט ע"ב; שה"ש רבה, ב יג


[4] ע"פ זוה"ק, רעיא מהימנא, דף קכה ע"ב; רבי יעקב ריישר זיע"א, עיון יעקב, מס' סוטה מט ע"א; ועוד


[5] תרגום:

כאשר רועה כועס על צאנו, הוא פוגע ב"ראש העדר" והופך אותו לעיוור
י"ג העיקרים להרמב"ם זיע"א

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page