top of page

עולם התורה וגדולי ישראל

דבר ידוע הוא שכאשר ישנו מוצר שאיננו מצליח בשוק, אז מנסים לשנות את שמו מדי פעם, דוגמא לכך ניתן למצוא בתנועת המזרחי, שאח"כ שינתה שמה ל'מפד"ל', אח"כ שינתה שמה ל'הבית היהודי' (עפ"ל) וכו', ובין לבין המציאה מושגים חדשים, כגון 'ציונות/דתית', 'חרדי/לאומי', 'קהילה אמונית', 'חסיד/לאומי', 'חבקו"ק' וכו' (רח"ל)


והנה לאחרונה התעורר אצלם הדחף הרגעי לפי שעה, שגם הם יקראו 'גדולי דור לאומיים' וכבתור הקדמה של דבר הנראה די ברור מאליו - ואולי לא לכולם - אבל מן הראוי הוא להסביר דבר מה, שאולי יפתור המון שאלות שמרפחות באויר ללא מענה...


ההסבר הוא כך, עולם התורה איננו מורכב מהציבור הנ"ל, - בפרט כאשר יותר מ50% מהם נהיים פורקי עול תורה ומצות - אמנם ישנם שם אנשים נחמדים, דתיים מחמדים שלומדים 'תורה' כלשהי שמשלבת המון דברים מעולם המושגים של ה'פילוסופיה' (מבלי שמודעים לכך, או שכן), עם הרבה תוספות למיניהם, כגון מוזיקה, אמנות וכיו"ב, אבל שייכות לעולם התורה, אין להם, וזהו מהסיבה הפשוטה שמי שבנה את עולם התורה כאן בארץ ובעולם הינו הציבור החרדי.


ולא עוד אלא גם מי שמנסה תמיד לעשות "תיקונים" בתורה וכן בעולם הישיבות, בסגנון של הטפת מוסר הינם אותם הנ"ל.


אי לכך שייכות ל"עולם התורה" לא הקנו להם, ומה גם אין באפשרותם לעשות זאת כל עוד מהסיבה הפשוטה הבאה והיא שאי אפשר להצמיח גדולי דור, בציבור הנ"ל, מכיוון שכל השקפתם היה מנגדת לתורה, למסירות נפש על התורה, למסירות נפש על יראת שמים.


אזי שגדולי דור לא צמחו בציבור הד"ל, וגם אי אפשר לומר עליהם "גדולי דור", למי שסך הכל כותבים ספרים שעוסקים בפילוסופיות שנקראות אצלם 'אמונה'.


ולא עוד אלא אפילו לפי דעתם הנפסדת (וכך שמעתי מכלי ראשון) שהמושג 'גדול דור' הוא רק למי שבקי בספרי אמונה, ולא מי שבקי בספרי הלכה (עפ"ל, לאותם שהעיזו לחשוב כך)


ולסיום כל הטענה שלהם מהמודעה שהם פרסמו היא סתירה מיניה וביה, מכיוון שבכותרת הם מעלים שאלה "למה כשאומרים גדולי דור, אנחנו מיד חושבים על חרדים"... ולמטה באותיות הקטנות הם מסבירים מדוע...כי ערך לימוד התורה איננו במעלה אצלם... ובכך אפשר לומר שסיכמנו את הנושא האומלל והמביש הזה

באותיות קטנות המענה על השאלה שלהם שמשמשת הודאה: "ערך לימוד התורה אינו ראשון במעלה כרגע אצלנו"
באותיות קטנות המענה על השאלה שלהם שמשמשת הודאה: "ערך לימוד התורה אינו ראשון במעלה כרגע אצלנו"


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page