top of page

מחפש תשובה (אצל הדתיים/לאומיים) ולא מוצא

אחי ורעי! קירוב רחוקים איננו עניין שולי, אלא הוא אחד מיסודות היהדות, וכבר אברהם אבינו ע"ה עסק בו.


הרמב"ם זיע"א בספר המצוות כולל עניין זה במצות אהבת ה'; אדם האוהב את ה', ממילא ירצה לפרסם את שמו בעולם (ספר המצות , מצוה עשה שלוש)

והמצוה השלישית היא שציוונו לאהבו יתעלה... וכבר אמרו שמצוה זו כוללת גם כן שנדרוש ונקרא האנשים כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בו. וזה, כי כשתאהב אדם תשים לבך עליו ותשבחהו ותבקש האנשים לאהוב אותו... ולשון ספרי: "ואהבת את ה' וכו', אהבהו על הבריות כאברהם אביך, שנאמר: ואת הנפש אשר עשו בחרן". רוצה לומר, כמו שאברהם בעבור שהיה אוהב השם (...) דרש האנשים אל האמונה מחוזק אהבתו - כן אתה אהוב אותו עד שתדרוש האנשים אליו.וכיום ללא אמירת תודה ואף לא משום להלל [וכי צריך להודות להם על הרס היהדות, שהרי ה"רבנים" בעלי הדעות המשובשות יש להם דמיונות שיש להם הבנה ובעלות על 'הודאה' ו'הכרת הטוב' בכך שאומרים הלל בימי אידיהם בעצם על שלטון שכופר בהשי"ת, שקמה נגד רצונו ית' 'מלכותא ללא תגא' דהיינו 'ללא רצון הרוצים']


הגענו למצב שהריחוק מיהדות הוא גדול כל-כך, עד שכבר אין אפילו "אנטי" [למרות שישנם שמנסים לייצר אנטי, אף מאותם בעלי דעות משובשות שיש להם כיפות על הראש]. כיום רבים מאד מאחינו צמאים לדבר ה'.


אם זכינו להיוולד במשפחות חרדיות [אמיתיות] ולהתחנך בדרך של תורה ואורה - אין אנו יכולים להתעלם מאחינו ובשרינו אשר שבויים בשבי החילוניות והחילוניות עם הכיפה של התרבות המערבית.


ועוד אוסיף תיקון לשוני "אין מושג כזה ל"חזור בשאלה" אלא להתרחק מה', דהיינו שהמושג "תשובה" הוא מלש' לשוב אל ה' [כדאיתא בזוה"ק, תשוב ה], ואילו המושג ההופכי כפי שציינתי היינו להתרחק כפי שמצינו בתרגום אונקולוס על המילה "עבירה" מתרגם "מרחיק"


והנה לפני כמה וכמה שנים קמה לה גם נצבה אצל חלק מהבעלי הדעות המשובשות דבר שנקרא 'תנועת התשובה', אבל קודם כל צריך להבין שאצל אותם בעלי דעות משובשות המושג תשובה הוא מבוסס על תפיסת עולמם ואורח חיים שהוא הפוך מחיי התורה, שאחרי הכל יש אצל תופעת חילון שתפסה מימדים עצומים עד כדי כך שכבר יש להם מגדר בפני עצמו המכונה 'דתל"שים' וכן מדי פעם הם נוהגים להמציא 'תרופות הרגעה' למיניהם ע"מ לחשוב כאלו הם עושים משהו בעל ערך 'תורני' [כי הם הדביקו את המילה תורני, בשביל לרמות את עצמם, כגון לאומי תורני, כאשר בפועל צריך לשים שם לוכסן ולא מקף, דוגמא לכך ניתן למצוא במושג 'גרעינים/תורניים'.


ע"מ למנוע תהליך של חשיבה, שבסופו של דבר, יתיר את כבלי השעבוד מהאלילי הזהב שלהם שמכונה 'מדינת ישראל [או ליתר דיוק 'ישראבלוף' כי זה לא באמת 'ישראל' אלא 'בלוף'], הדרך הכי טובה למנוע 'חשיבה' היא ע"י להטריד ב'עשיה' [ראה שמות, פרק ה' פס' ד'], דהיינו במקום שבן אדם יעצור ויחשוב לרגע ויבין שהכל בלוף אחד גדול, בעלי הדעות המשובשות מוכרים להם 'עשיה' כלשהי ע"מ למנוע עצמם להגיע לאמונה האמיתית והטהורה שנועדה למנוע מכל כך הרבה אנשים ליפול, תרתי משמע, במקום שיבין שהמקורות מסולפים, וכן הלאה על זו הדרך... מה עושים "עשייה"...


אבל "עשייה" שאין מאחוריה שום חשיבה, ובוודאי גם לא עומדים מאחוריה ת"ח אמיתיים [אלא מפורסמים של שקר 'שידין יהודאין] כמו כל "עשייה" ד"לה גם היא נועדה לכשלון... לדוג', של תמונה אחת ששווה אלף מילים...
על 'כל כבודה בת מלך פנימה' עדיין לא שמעו, רח"ל

​​

ונחזור לדרכי אבותינו הק', הלא הוא אברהם אבינו ע"ה​​, כדאיתא במדרש רבה, בראשית, פרק לז, פרשה פד אות ד

אמר רבי חוניא: אברהם היה מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים.


אז אמנם אולי אברהם אבינו ע"ה 'ראש המאמינים' אליבא דהציונות/הדתית לא נמנה בשורתיה, וגם לא בעל השלחן ערוך והנו"כ.


ואולי רק לאלו שבקיאים בספרי "אמונה" כלשונם [עפ"ל] לא מבין מה הבעיה בתמונה..., אבל מה שמוצג בתמונה זו הפך דרכי אבותינו ע"ה וכן ההלכה המקובלת והמסורה לנו מהר סיני,


וסביר להניח שבעלי הדעות המשובשות לא מבינים כלל וכלל על מה המהומה במה אני מדבר למרות, אולי הרבנים של התשקורת [עיתון "מעייני הישועה" פרשת ויגש, תשע"ב, עמ' 31], מעלימים עין מכוונת, כי זה נוח להם בהתחשב בכך הדרך להחדיר את הרעיונות הטמאים והמשובשים שלהם היא ע"י עלונים פ"ש שהדבר שמחזיק אותם מבחינה כלכלית הם הפרסומות ולא תמצא עלון ו/או עיתון שמלא בפרסומות עם תמונות של נשים שגדרי הצניעות אינם הולמים שום בסיס הלכתי כלשהו, אלא המציאו להם דרך חדשה שאיננה הולכת יד ביד עם ההלכה... ואם תשאל אם זה מעניין אותם, התשובה היא שלא.


ונשוב לענייננו לגבי נשים מחזירות בתשובה גברים אליבא דהציונות/הדתית [הפך הגמור של "כל כבודה בת מלך פנימה" ו"אשתך בירכתי ביתך", רח"ל] ואם תבדקו את זה מבחינת מה שכתוב בתוך העלון 'מעייני הישועה' [שככל הנראה אין קשר אמיתי לישועת ישראל אלא להרחקת הישועה, ה"י] כמובן שהם העמידו זאת על נס את העובדה שנשים נשואות [ואף רווקות, שמא יפתו את הרווק-החילוני לחתונה] ישתתפו בכך שהם עומדות בדוכנים של "מעייני הישועה"...


וכל זאת מדוע, בשביל מה לא לעשות כדי להשיג אולי לעוד איזה בחור חילוני תמים שיפול לתוך התפיסת עולם המשובשת של הציונות הדתית, ואולי הוא גם יוכל לתרום הו"ק...


והתשובה שלו, ועוד איזו תשובה תהיה לו... יתחתן עם נערה, עם פוני מחוץ למטפחת, ועם נטיות פמניסטיות, ישלח ילדיו לממ"דים חביבים, וגם יהיו לו ילדים שילכו ללמוד לימודי "עץ הדעת...רע", אצל פרופ' חובש כיפה שיסביר להם מהלכים בגאולה ושדוד צריך להתבייש בו על מעשיו עם בת שבע, וכן הלאה על זו הדרך ל... רחמנא ליצלן.


וכבר הסברנו שזה ההפך הגמור מדרכי אבותינו הק' ע"ה [וצריך לכתוב זה כמה פעמים, בחי' 'אחור וקדם'] ...אבל כמובן הם יציגו עצמם כדעת תורה, אבל כבר ידוע לכל מאן דהו שאין שם לא תורה ולא יראה ולא דרך ארץ ולא עבודת ה' וכן הלאה על זו הדרך...


עד מתי...

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page