מאמרי האקטואליה הללו, נקראים בשם 'נכון לדורות', הסיבה לכך היא משום שישנם שרק מסתכלים בראיה מצומצמת וצרת אופקים של 'עכשיו' (ומיד) כגון "שלום עכשיו" "נכון לעכשיו" וכיו"ב

יהודי צריך להפנים את דב"ק של הרמב"ן זיע"א, מה שהוא נכון לדורות, כפי שביאר בריש פר' וישלח

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט לג טו)

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

נתיב האבות ולא-יבוא עמוני... בקהל ה׳

הנה לאחרונה שוב צצו להם "גירושים" מאזור יהודה בשומרון ושוב צצו להם אנשים שכביכול טוענים שיש מצות ישוב ארץ ישראל אף בזה"ז, אבל השמות שהם לקחו להם 'נתיב האבות' מעיד שכוונתם לא לאבותינו אברהם יצחק ויעקב אלא יותר כוונתם היא למה שנאמר בהגדה של פסח בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו שהרי אבותינו הק' דאגו לשמור על הגחלת היהודית שלהם ולא ללכת בדרכי האמורי ולפרוק עול תורה ומצות, כפי שאלו נוהגים, אלא מחזקים את קיום התורה והמצות שלהם כדאיתא בפירש"י זיע"א, שיר השירים, פרק א פסוק ח אם לא תדעי לך - זו היא תשובת הרועה אם לא תדעי לך להיכן תלכי לרעות צאנך את היפה בנשי' שחדל לו הרועה מלהנהיג אותם. צאי לך בעקבי הצאן - הסתכלי בפסיעת דרך שהלכו הצאן והעקבים ניכרים טראצי"ט בלע"ז וכן הרבה במקרא (תהלים עז) ועקבותיך

דעת תורתינו הק׳ מול החלטת כט בנובמבר

אמירתו הידועה של רבי ירוחם הלוי ליוואויץ 'רֶבּ ירוחם ממיר'[1] זיע"א, דעת ומוסר, פרק ס"ו אומות העולם מתמיהים על הכלל ישראל, איך זה במשך זמן רב לא רכשו להם להם איזה מדינה, והם אינם יודעים שזהו אדרבא מהשבחים היותר גדולים של הכלל ישראל. וכן זה אדרבא אחד מהשבחים שלנו, שלצערנו הרב החליטו לעזבו לחפש להם בורות שבורים המכונים בשם 'לאומיות' ו'ציונות' (מהרש"א, חידושי אגדות, מס' סוטה מא ע"ב). בעוד שגדולי ישראל גדרו לנו את הגדר של איסור שלוש השבועות, ובין היתר אף אמרו אומר שאפילו אם אוה"ע יאמרו לנו שמותר לעבור על השבועות שהקב"ה השביע אותנו אסור לנו לקבל את אותו 'רשיון' ו/או 'אישור', שהרי אלו שאומרים לנו שאפשר לסמוך על אישור החלטת האו"מ, בפועל אומרים לנו שהם מעדיפים את פסיקת ההלכה של הגויים לעומת פסיקת הה