top of page

פרשת ילדי תימן ו(שאין אנו ב)אתחלתא דגאולה

לפני שהתפוצצה פרשת ילדי תימן למימדים האלו שכעת אנו רואים בהפגנות ומאמרים, עולה לא פעם התמיהה "אז מה בעצם התלוננו על חסידות סאטמר וקשריה לתימנים"


עד כה הממסד הציוני היה עסוק לזרות חול בעיניהם של יהודים תמימים להצביע על חסידות סאטמר שמתעללת בתימנים


אבל בפועל מי שעשה זוועות ועוולות כה נוראות לתימנים אלו הם מייסדי המדינה, ולא אלא שצריך גם להפנים שעסקינן כאן ב'מלכות של מינות' שלא בחלה בשום אמצעיים כדי להשיג את מטרותיה ע"מ להקים ולבסס את שלטונה הטמא, ולא רק על גופתיהם של התימנים אלא גם על גופתיהם של הרוגי שואה, ילדי טהרן, האלטנה, רצח ר' יעקב ישראל דה האן הי"ד ועוד רשימה ארוכה.


זו אותה 'מלכות של מינות' שנקראת בפיהם של בעלי הדעות המשובשות 'אתחלתא דגאולה' מעניין אם הם יוציאו עלונים ובהם מוסבר מדוע לפי דעותיהם הזולות והנפסדות צריך עדיין להיות 'בשר התותחים' תמהני' , כי להצדיק את השקפתם החולנית בשביל בצע כסף ושררה הם ימציאו המצאות וינסו לזייף ולשבש מקורות


וראוי להדגיש כאן את העזות של בעלי הדעות המשובשות בכך שמעיזים לא להודות בטעותם בכך שאיננו באתחלתא דגאולה כלל וכלל.


זוהי אותה אכזריות שמצינו אצל בעלי הדעות המשובשות שמוכרים 'חלומות' ו'דמיונות' של גאולה, כדאיתא בדב"ק של רבי עקיבה ב"ר שלמה זלמן פרוש זיע"א, קול שופר, פתיחה


ועתה הנה אנחנו מקיימים תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל יושבי הארץ וגו' (יואל ב'), מי לד' אלינו! והננו קוראים אליכם אישים רבנים גאונים שבכל עיר ועיר כל אחד בפרטות, האינך רואה מה המה עושים בערי יהודא ובחוצות ירושלם (ירמיה ז'), הנה הכהן, אי"ה הרואה וי"מ החוזה הולכים ומתנבאים וגם להקת נביאי שקר עמהם כי "הנה הגאולה באה" ורוח משיחות ובולמוס אחזתם, כי התרפים דברו און והקוסמים חזו שקר וחלומות שוא ידברו הבל ינחמון (זכריה י'), ע"כ עת לדבר ולא עת לחשות, אלא כל מי שיש בידו למחות מחוייב למחות, ולהצטרף יחד [עם] רבותינו הגאונים הג' צדיקי עולם שפעיה"ק, ולהתייעץ מה לעשות עם אלו הרבנים הנאורים הנז' שיצאו נצבים ועומדים על הפתחים בין הצירים ודלתות ציון וירושלם, ומתהלהלים להיות "גואל"ים ומחוללים שיטה חדשה מלבם בדוי' מלאה טפשות באין בינה רק חוצפה באין בושה, וד' יהי' בעזרינו...


...הנה עתה אנו עומדים בימים נוראים רחמים גדולים וידינו פרושות בתפלה ותחנונים לפני אבינו שבשמים שיחביאנו בצל ידו תחת כנפטי השכינה, לב עקוב להכינה, ויהיו ידרינו אמונה עד בא השמש, בעת החתימה עליית השכינה לעילא לעילא בירחא דעתיקיא יומא דלא אתידע, ונזכה לעשות את שלנו המצווה עלינו מפי הגבורה בקול השופר להפריש ולהבדיל להפריד ולבער הרע מקרבנו ומכל בית ישראל ולזרקם חוצה, והתקיף יעשה את שלו ויבא בעל הכרם "ויכלה" את קוציו, וכל הרשעה כולה כעשן "תכלה" ולבערם ולכלותם מן כל העולם, יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק וגו', ובכן צדיקים יראו וישמחו ישמח צדיק כי חזה נקם וגו'.

חטיפת ילדי תימן ע"י שלטון הערב-רב

הלזה יקראו אתחלתא דגאולה


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page