רבע עמוד להנצחת והצלחת יקיריך

רבע עמוד

מק"ט: 364115376135191
600.00 ₪מחיר
  • רבע עמוד להנצחת והצלחת יקיריך

  • כך כתב כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, במכתב ברכת השנה להעדה החרדית (לקראת שנה תשי"ט) אחרי ההפגנה בעיר וואשינגטאן

     

     ...אין ספק כי המחאה העולמית קידשה ברבים את שם ה' הגדול והנורא, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלינו, והיהדות החרדית עוד לבה רד עם אל, קידוש ש"ש זה המתיק את הדינין והסירה חרון האף במדה גדולה, ועלינו להודות ולהלל לכל החרדים בעיה"ק אשר קידשו שם ה' ברבים ועמדו על המשמר במסירת נפש להגן על קדושת ירושלים, והערו נפשם למען שמירת טהרתה, ונתנו גיוויהם למכים ולחייהם למורטים, וירדו לבית הכלא למען כבוד שמו ית"ש, וכך נתפרסם בעולם כולו כי אלקיהם של אלו שונא זימה, ובזה סר מר הקטרוג הנורא שלא יאמר הותרה הרצועה ומדשתקי רבנן וכו', ועל זרע ברך אלה אשר קידשו שם ה' תפארתינו ונחמתינו, ועל כגון דנא נאמר "השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי.

     

    וזכות מיוחד עמד להם להיראים וחרדים בחו"ל אשר לא עמדו מרחוק בימי עברה וזעם, ובאו לעזרת ה' בגבורים, ולא זזו ידם מתוך ידיהם של גבורי כח בעיה"ק, לעמוד לעזרתם ולימינם, וחלק כחלק ניהלו את המערכה בקדושה וטהרה, זכיתם אתם לקדש את השם ית"ש יש שכר לפעולתכם בזה ובבא.