הקונטרס הק' על הגאולה ועל התמורה שחובר על ידי כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א

 

בעקבות בלבול הגדול שנוצר בעקבות מלחמת ששת הימים, שזרע עד היום אין ספור קרבנות ברוחניות ובגשמיות

על הגאולה ועל התמורה

45.00 ₪מחיר
    אטמר,הדור האחרון,ניו יורק,קרית יואל,ברוקלין,רבי יואל טייטלבוים,שמחה,תמימות ופשיטות,שלוש השבועות,ויואל משה,ילקוט אמרים,רבי יואל טייטלבוים