הקונטרס הק' על הגאולה ועל התמורה שחובר על ידי כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א

 

בעקבות בלבול הגדול שנוצר בעקבות מלחמת ששת הימים, שזרע עד היום אין ספור קרבנות ברוחניות ובגשמיות

על הגאולה ועל התמורה

45.00 ₪מחיר