לתרום לפי יכולתו (ובוודאי אם יש לו יכולת, ואם לאו ולבו חפץ, אזי שימתין עד שיוכל)

כנדבת לבו

מק"ט: 632835642834572
18.00 ₪מחיר
  • אחד הממעיט ואחד המרבה העיקר שיכוון לבו לשמים

     

    וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה (על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו יבוא ויגל לבנו