בחודש אלול תשס"ב הוציאו מספר אברכים את הספר "ילקוט אמרים ויואל משה" שהוא קיצור של מאמר שלש שבועות בספר, במהדורות הבאות אף הוסיפו קטעים ממאמר ישוב ארץ ישראל.

ילקוט אמרים ויואל משה - מאמר ראשון

26.00 ₪מחיר
    אטמר,הדור האחרון,ניו יורק,קרית יואל,ברוקלין,רבי יואל טייטלבוים,שמחה,תמימות ופשיטות,שלוש השבועות,ויואל משה,ילקוט אמרים,רבי יואל טייטלבוים