שמונה כרכים, יצא לאור במשך כל השנים ע"י הרב אפרים יוסף דוב אשכנזי. וכעת י"ל במהדורא חדשה ע"י חתנו הרב מאיר שפיטץ

דברי יואל על התורה

400.00 ₪מחיר