שמונה כרכים, יצא לאור במשך כל השנים ע"י הרב אפרים יוסף דוב אשכנזי. וכעת י"ל במהדורא חדשה ע"י חתנו הרב מאיר שפיטץ

דברי יואל על התורה

400.00 ₪מחיר
    אטמר,הדור האחרון,ניו יורק,קרית יואל,ברוקלין,רבי יואל טייטלבוים,שמחה,תמימות ופשיטות,שלוש השבועות,ויואל משה,ילקוט אמרים,רבי יואל טייטלבוים