top of page

מסוגלים מאד לתקנת השבין

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! הנה אנחנו בימים קדושים ונוראים הנקראים 'שובבים ת"ת' הידועים בסגולתם המיוחדת ואציין עלה לתרופה לכבודםרבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא[1] זיע"א, יסוד ושורש העבודה שער י"ב 'המפקד' פ"ב (ויעויי"ש בפנים מש"כ הנהגות לימים אלה)

הימים האלו נזכרים בכמה ספרים, וביחוד בכתבי האר"י ז"ל, שימי שובבי"ם המה מסוגלים מאד לתקנת השבין מעוון המר של הוז"ל רח"ל


השי"ת יזכנו לתקן את חטאות נעורינו בב"א, וע"י נזכה לביאת משיח צדקנו בב"א

ציון המצויינת של רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא זיע"א

_____________________

[1] תצ"ט – י"ח באד"ב תקנ"ד

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page