top of page

לכבוד יומא דהילולת הרידב״ז זיע״א ולקראת שנת השמיטה

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי יעקב דוד וילובסקי זיע"א (א' דר"ה ה'תרע"ד) הנה כמה עלים לתרופה ממשנתו


מה שהשמיע נגד קוק, הקדמה לספה"ק בית רידב"ז (ירושלים, ה'תרס"ח)

ת"ל אשר אנכי איני מתיירא מהם ומהמונם כי מה יעשו לי, וד' אתנו, ואין בכחם אלא שלא יקבלונו לחבר נכבד בחברת מפיצי השכלה.


ולא כיוון בכלל בד"ק לגוף שהוקם ע"י החילונים הנקרא 'הרבנות הראשית' אלא לכך שקוק וכת דיליה ידועים כבתור משכילים והיו נוהגים ללמוד אצלם ביקורת המקרא (ראה מאמרים מקושרים)


ועוד שנה דב"ק נגד אותו האיש ג"כ בשנת תר"ע (מובא מתוך הספה"ק קול השופר לרבי עקיבה פרוש זיע"א

כי ר"ל רוח הטומאה נדבק בו... שלא ישנו חלילה ולא יתעקר ח"ו השמיטה מפני אימת קוק המשוגעושמא יטענו שהיתה ידידות עמוקה ביניהם הרי אלו הינם רק לפי דעותיהם המשובשות של היחצ"נים של קוק

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page