top of page

מי הראשון שירה במלחמת ששת הימים

למען אחי ורעי! הנה לאחרונה שמענו קול מצהלות של חוגגי יום אידם של יום ירושלים, וכמובן שאגודאים נלוו עמם, וספרו לנו כיצד היו רבנים של אגודה עשו חגיגות מיום (חורבן) ירושלים.


ומספרים לנו על כל מיני ניסים ונפלאות שנעשו לפורקי עול תורה ומצות שיורקים בפניהם של החרדים...


אבל השאלה היא כמובן חוץ מהטענה המגוכחת לגבי כך שנעשו ניסים, הרי צה"ל השיג קודם לכן עליונות צבאית על צבאות ערב לפני שהתחילה בכלל המלחמה, אזי שעולה השאלה על מי בדיוק מנסים לעבוד בעינים


שהרי מבצע מוקד הוא המבצע שבו שלטון הכופרים 'מדינת ישראל' פתחה את מלחמת ששת הימים. במבצע זה הונחתה מכה מקדימה על שדות התעופה וחילות האוויר הערביים, שכתוצאה ממנה הייתה לחיל האוויר הישראלי עליונות אווירית מוחלטת ויכולת סיוע חופשית לכוחות היבשה בהמשך המלחמה, כאשר כוחות צה"ל חיסלו בערך כ-451 מטוסי קרב למיניהם


והנה באים להם כל מיני אנשים שחושבים עצמם למבינים גדולים בהיסטוריה, ומצטטים בצורה לא עניינית ציטוטים של כל מיני רבנים שכתבו על נצחונות שנעשו ע"י ניסים ומופתים, ומבלי לשים לב מטעים עמך בית ישראל ללכת אחרי עגל הזהב הציוני, כביכול שהינם שלוחי הקב"ה להושיע את ישראל מהאיובים שלהם (רח"ל), אבל בפועל הם האיובים הכי מסוכנים שמחטיאי הרבים כדאיתא במדרש במדבר רבה, כא פיס' ד

ר"ש אומר מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו שההורג הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעוה"ב והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבאאזי שמכל העניין של מבצע מוקד יש לנו ללמוד שבכלל לא נעשו ניסים ולא מופתים אלא רק כוח הזרוע הוא שעשה כאן את הנצחון הדמיוני הנ"להשי"ת יזכנו שנהי' מנקיי הדעת שבירושלים ונמשיך להפיץ דעת תורתינו הק'

 

דוגמא להתרברבות של צה"ל על כך שחיסל את שדות התעופה של צבאות ערב, ובכך שעצם הם היו הראשונים שתקפו את הערבים


הנה כמה שקרים שצריך להפריך

א. צה"ל תקף ראשון

ב. הי' גיוס של תקשורת המונים בשביל לעצב את דעת הקהל שהערבים הולכים לתקוף אותנו, דוגמא לכך מצינו בביטוי האחרון שיוצא שלא ישכח לכבות את האור.

מבצע מוקד הוא המבצע שבו ישראל פתחה את מלחמת ששת הימים. במבצע זה הונחתה מכה מקדימה על שדות התעופה וחילות האוויר הערביים, שכתוצאה ממנה הייתה לחיל האוויר הישראלי עליונות אווירית מוחלטת ויכולת סיוע חופשית לכוחות היבשה בהמשך המלחמה

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page