top of page

בני עקיבא בני עקיבא עבודה זרה...

למען אחי ורעי! הנה עד כמה מגוכחים הם המסרחיסטנים עד כדי כך שאם יגידו עליהם שהם 'רפורמים' או 'עובדי עבודה זרה הציונית' הם ישר יתקפו ויטענו מה פתאום... שהם הכי הכי ואפילו ישתמשו בביטוי הנוצרי עליהם ויאמרו שהם 'מלח הארץ'...


והנה יש שיר כזה

'בני עקיבא, בני עקיבא עבודה זרה כל חניך, כל מדריך ישלו חברה'...


והנה עכשיו הם באמת החליטו לממש את השיר ולהראות קבל עם ועדה שהם באמת אפילו חוגגים חג נוצרי פאגני-סלבי 'נובי גוד' עם כל הסממנים של עץ אשוח ובגדי סנטה קלאוס, והתירוץ שלהם הי' שהם עשו יבוא של הגירסא הרוסית של יום אידם כריסמיס, רח"ל.


ועל זה כבר חזה אחרית מראשית רבי אלחנן בונים ב"ר נפתלי בינוש װאַסערמאַן הי"ד זיע"א, עקבתא דמשיחא, הרעיון הלאומי, פיס' לה, עמוד 48

...נמצא כי הרעיון הלאומי כמות שהוא, אינו מוכר על ידי התורה ואינו אלא אליל חדש שגם הוא עבודה זרה. במרוצת הזמן הוליד הרעיון הלאומי בן ונקרא שמו: דתי-לאומי. שם זה מורה כי התואר דתי לבדו אינו מספיק, יש להשלימו בתואר 'לאומי'. השם הזה לכשעצמו, מהוה כפירה באחד מיסודות האמונה. נאמר: "תורת ה' תמימה", אין היא חסרה דבר הינה ומום אין בה. הוזהרנו: "לא תוסיפו" ו"כל המוסיף גורע". אם הרעיון הלאומי הוא בבחינת עבודה זרה, אזי הרעיון הדתי-לאומי הוא בבחינת עבודה זרה בשיתוף. לאמיתו של דבר ניסו כבר בעבר הרחוק להוסיף תורה שניה על תורתנו...דב"ק אלו נראים כאלו נכתבו ממש היום, אבל כבר אז מקדמת דנא ניכר ע"י גדולי ישראל מהי מהותה של ה-'ציונות' ואלו שמחפשים להגרר אחריהם.


אחרי הכל לא בכדי פרקו כ"כ הרבה עול תורה ומצות בעקבות ההליכה לפי תפיסת עולם זו, ומסיבה פשוטה, כי באמת א"א שכפירה בהשי"ת ואמונה ילכו יחדו...

חגיגת יום אידם 'נובי גוד' בסניף בני עקיבא

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page