top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי דב סוקולובסקי זיע״א


רבי דוב סוקולובסקי זיע"א בשמחה משפחתית

למען אחי ורעי, לכבוד יומא דהילולת רבי דב סוקולובסקי זיע״א


לא רבים יודעים על דמות רווית הוד זו, לכן קצת אציין שהי' מתלמידיו של מרן החפץ חיים זיע"א, הקים את חברת מזהירי השבת והי' ראש ישיבת מאור התורה.


כמו"כ יש לגלות שהוא הי' השדכן של רבי עמרם בלויא זיע"א בשידוך הידוע עם הרבנית רות בלויא זתע"א (נקרא הרב יעקובוביץ בספרה 'שומרי החומות').


להלן סעיף אחד מהחלטות העצרת שנערכה בחוה"מ פסח ה'תשכ"ח כנגד השמדת ילדי מאראקא, בראשות רבי דוב סוקולובסקי זיע"א ורבי עמרם בלויא זיע"א

האספה פונה אל אחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר בקריאה נלהבת, אחים יקרים! חוסו על נפשות אחינו אלה המה וילדיהם, אל תתנו אותם ואת בתיהם להיות טרף למשאת נפשם של אנשי הסוכנות ומשתלטי המדינה, התאחדו והצטרפו יחד ליצור כח יהודי עולמי, אשר דאגתו הראשונה תהי' שהיהודים בתפוצותיהם יוכלו להשאר ולחיות חיי יהודים במדינות תפוצותיהם כמו עד עכשיו, העמידו משמרת שהיהודים בתפוצותיהם לא ילכו ח"ו שולל אחרי רצון הכופרים ועסק מדינתם - לא רק שלא ימרדו ח"ו - אלא שיהיו זהירים שלא ימצא בהם שום רמז של נטי' נגדית כלפי תושבי המדינה שכניהם, אלא אדרבא יחיו בשלום כמאמר הכתוב: דרשו את שלום העיר וגו', באופן שהתושבים שכניהם יכירו ויוכחו על זאת.
הרבו השתדלות אצל השלטונות וגם בין תושבי המקום שכיניהם ומשפיעיהם, שישתדלו בכל המאמצים לעקור כל שנאה וכל חשד מעל היהודים שכניהם, כמו שידעו היהודים בכל הדורות את דרך ההשתדלות להטות לב מלכים ושרים לטובת היהודים.
ואם בעוה"ר התקוממו בגלותנו כאלה אשר נטו לכלי זין ידיהם כהברכה שבירך יצחק את עשו, יצהירו ויוכיחו לפניהם כי אין באלה חבל יעקב, היהודים המקוריים אין להם שום שייכות עם כל עניניהם, כי מוזהרים אנו בגלותנו נגד זה בחמורות, כמפורש בחז"ל


על מצבתו נכתב

זכר צדיק לברכה אחד מבני ענק בתורה ובעבודה ובגמ"ח מנקיי הדעת שבירושלים הגה"צ רבי דוב בער זלה"ה ב"ר מאיר שמחה ז"ל סוקולובסקי תלמיד ה"חפץ חיים" זיע"א וחתן גאב"ד מיר הגרא"צ קמאי הי"ד זצוק"ל הרביץ תורה לעדרים למעלה מע' שנה במיר ביאליסטוק וירושלים ועמד בכל שנותיו במסי"נ במערכות בתורה והשבת לבו נפשו וביתו פתוחים תדיר לכל נשבר ונדכא עני ועשיר נלש"מ כ"ג כסלו ה'תשמ"ח תנצב"ה
בכנישתא חדא עם רבי אהרן שלמה הלוי קצנלנבוגן בסעודת מצוה זיעועכי"א
בכנישתא חדא עם רבי אהרן שלמה הלוי קצנלנבוגן בסעודת מצוה זיעועכי"א

פוסטים קשורים

הצג הכול
כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page